Hvordan forløber Intro?

Bliv medlem af Det Kolde Gys ved at deltage i et introforløb

Hvad er intro?

Intro er den grundlæggende introduktion til vinterbadning og Det Kolde Gys.

Du skal  have en grundig information om badning om vinteren, så du ikke udsætter dig selv og andre for fare.
Du bliver medlem af en vinterbadeforening. Vi er en gammel forening, og du skal også kende vores værdier og regler, så du nemt bliver en del af vores fællesskab. Vores fællesskab og omsorg for hinanden, er en væsentlig del af sikker vinterbadning på Helgoland. 

Derfor er introduktion obligatorisk for alle nye medlemmer.

Introduktionen foregår i vores fælleshus, Kongressen, der ligger på fællesafdelingen.

Introduktionen varer ca 90 minutter.

Godt at vide om introduktionsforløb

 • Når du tilmelder dig et introhold, får du en kvittering, som du skal medbringe til introduktion.
 • Kom i god tid, så der er tid til registrering.
  Hvis du ikke er registreret ved start, bliver din plads videregivet til dem, der er kommet på chance
 • Vores fælleshus er hyggeligt, men småt. Derfor er der ikke plads til, at du kan have nogen med – heller ikke børn.
  Hvis du har brug for at have en hjælper med, så kontakt os.
  Hvis du ikke forstår dansk, skal du skrive i forvejen på dkg@detkoldegys.dk.
  Så finder vi en løsning.
  Der er ikke plads til, at du medbringer en tolk.
 • Du får udleveret din elektroniske nøglebrik, som er personlig, umiddelbart efter introduktionsforløbet.
 • Du er velkommen til at hoppe i vandet efter introduktionen, det er ikke obligatorisk.

Forhindret i at deltage på introduktionshold?

Hvis du bliver forhindret i at deltage på det introhold, du har fået plads på, kan du komme på chance på et af de andre hold.

Send under alle omstændigheder en mail til dkg@detkoldegys.dk, hvis du er forhindret.

At komme på chance

At komme på chance betyder, at du ikke er garanteret en plads på det konkrete introduktionshold, men at du får tildelt en plads, såfremt der er nogen, der ikke dukker op.
Vær opmærksom på, at du kun kan komme på chance, hvis du har kvittering på, at du er tilmeldt et af de andre introduktionshold i samme sæson.
Chancepladserne tildeles efter først-til-mølle i forbindelse med det konkrete introhold , de kan ikke reserveres, , så meld din ankomst, så snart, du er ankommet!

Hvis du ikke kommer på et introduktionshold, får du refunderet indmeldelsesgebyr og kontingent.
Du kan nemlig kun blive medlem af Det Kolde Gys, hvis du har deltaget på et af vores introduktionshold.

Tilmelding til Intro

Tilmelding
Hvis du er blevet udtrukket til at kunne tilmelde dig et Introforløb, får du en mail herom. 

Det står i mailen hvor lang tid du får til at tilmelde dig. Det vil være med kort frist, feks 24 eller 48 timer, ellers går pladsen videre til en anden.

Det koster 1.600 kr. for den første sæson:

 • 1.000 kr. i indmeldelsesgebyr
 • 600 kr. i kontingent

Kontingentet opkræves fremadrettet på Betalingsservice (BS) hvis du er tilmeldt BS. Det kan du gøre på din profil i Conventus. Hvis du ikke er tilmeldt BS sender Nets et girokort til dig. 

Nøgle
Du får en elektronisk nøglebrik efter introforløbet.

Hvis du mister den , kan du købe en ny for pt 150 kr.