Gæster på Helgoland og Lille Helgoland

Du må ikke give andre adgang til Helgoland.

Du må heller ikke give andre adgang til Lille Helgoland.

Der gælder særlig undtagelse for børn på Lille Helgoland, men kun  i vintersæsonen fra 1. oktober til 1. maj, se nærmere under børn. 

Alle skal bruge deres egen personlige nøgle.

Du må  ikke overlade eller udlåne din nøgle til andre. Du er også ansvarlig hvis andre bruger din nøgle uden du har givet lov.

Du mister dit medlemskab, hvis du overtræder ovenstående regler.

Gæstedage
Det er muligt at tage  gæster med på Helgoland, når der er gæstedage. Der er ikke gæstedag på Lille Helgoland.
Gæstedage annonceres på foreningens facebookside og her på hjemmesiden.

Andre vinterbadeforeninger
Vi har ikke gæsteordning for medlemmer fra andre vinterbadeforeninger.

Såfremt der er tale om bestyrelsesarrangementer, kan bestyrelsen kontaktes på dkg@detkoldegys.dk