Gæster på Helgoland og Lille Helgoland

Du må ikke give andre adgang til Helgoland.

Du må heller ikke give andre adgang til Lille Helgoland.

Der gælder særlig undtagelse for børn på Lille Helgoland, men kun  i vintersæsonen fra 1. oktober til 1. maj, se nærmere under børn. 

Alle skal bruge deres egen personlige nøgle.

Du må  ikke overlade eller udlåne din nøgle til andre. Du er også ansvarlig hvis andre bruger din nøgle uden du har givet lov.

Du mister dit medlemskab, hvis du overtræder ovenstående regler.

Gæstedage

Det er muligt at tage  gæster med på Helgoland, når der er gæstedage. Der er ikke gæstedag på Lille Helgoland.

I sæson 2023/ 2024 starter gæstedagene til november. Der er gæstedag den første søndag i måneden fra november til april fra kl 09 til kl 13

Det er disse søndage :  5. nov, 3. dec, 7. jan, 4. febr, 3. marts, og 7. april.

Du må maks medtage 2 gæster. 

Din nøgle kan åbne barnevognslågen fra kl 9 til kl 13 når der er gæstedag. Du skal derfor tage dine gæster med den vej, når I skal ind og ud. 

Gæsterne må være der maks 2 timer  og skal forlade Helgoland senest kl 13.

Du har ansvaret for at dine gæster bader sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og overholder vores regler om : i vandet før sauna, og kun håndklæde med i saunaen og ingen hud på træ, sidde på et tykt håndklæde mv.

Børn må kun være på fælles.  Voksne må også være på de kønsopdelte afdelinger. Du skal være sammen med dine gæster hele tiden. Hvis du har en gæst med af modsat køn, kan I således kun være på fælles.   Det betragtes som udlån af nøgle, hvis du for eksempel som mand  lukker din kvindelige gæst ind på dameafdeling. 

Andre vinterbadeforeninger
Vi har ikke gæsteordning for medlemmer fra andre vinterbadeforeninger.

Såfremt der er tale om bestyrelsesarrangementer, kan bestyrelsen kontaktes på dkg@detkoldegys.dk