Hvad koster det at blive medlem?

Kontingentbetaling

Første sæson
Det koster 1.000 kr. i indmeldelsesgebyr og 600 kr. i årligt kontingent, altså 1.600 kr. det første år.
Beløbet betales ved tilmelding til introduktionshold

De efterfølgende sæsoner
Herefter betaler man et årligt kontingent, som pt er på 600 kr. per sæson.