Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Der holdes bestyrelsesmøde ca 8 gange hver sæson.
Bestyrelsen varetager de overordnede linjer i foreningens drift og udvikling. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts

Kirsten Monrad Jensen - Formand

Lis Meyer - Kasserer

Bonjek Hertz Pedersen - Bestyrelsesmedlem

Dorrit Erlandsson - Bestyrelsesmedlem

Rasmus Klinck - Bestyrelsesmedlem

Per Nørgaard Andersen - Bestyrelsesmedlem

Vakant - Bestyrelsesmedlem