Åbningstider

Hele året

Der er adgang for medlemmer hele året.

Der er 5 saunaer. De er tændt i forhold til hvornår og hvor mange der er på anlægget. De første saunaer tændes kl 5.30,  saunaerne  slukker senest kl 22 alle ugens dage. Der kan forekomme ændringer .

Saunaerne er slukkede, når der gøres rent. Rengøring sker i morgentimerne. De forskellige saunaers rengøringsdage ses nedenfor. 

  • Fællessaunaen – Mandag
  • Herresaunaer – Onsdag
  • Damesaunaer – Fredag

Fællessaunaen er lukket fra d. 1. maj til d. 1. oktober.

Vintersæsonen: 1. oktober - d. 30. april

  • I vintersæsonen er der kun adgang for medlemmer med nøglebrik. 
    Nøglebrikken er personlig. Man må ikke benytte et andet medlems nøglebrik.
  • Det er ikke tilladt at lukke andre ind, eller at udlåne sin nøglebrik, og man mister sit medlemskab, hvis man gør det alligevel
  • Karrusellen skal benyttes til ind og udgang. Hvis man er forælder og  medbringer barnevogn kan man få adgang til barnevognslågen . Denne adgang gives for 1 sæson ved at skrive til dkg@detkoldegys.dk med angivelse af medlemsnr. Adgangen må kun bruges når barnevogn medbringes.  Du kan også få adgang til barnevognslågen hvis du bruger rollator eller lignende. Skriv hvorfor du har brug for barnevognsadgang.

Sommersæsonen: 1. maj - 30. september

I hele sommersæsonen er der offentlig adgang til det store fællesområde.

I livreddersæsonen, fra den 23. juni til den sidste søndag i august er der offentlig adgang til dame -og herreafdelingen fra kl 10 til kl 18.  Der er livreddere hver dag fra kl 10 til kl 18

Det er kun medlemmer, der har adgang til omklædningsrum , saunaer og fælleshuset “Kongressen”, og det kræver nøglebrik at komme ind, så husk at have den med dig rundt.

Den store fællessauna er lukket.

På grund af byggeri er der kun fællesafdeling på den sydlige fællesafdeling.

Der er ikke fællessauna.

Forsæson: 1. maj - 22. juni

Eftersæson: sidste mandag i august - 30. september

Kun medlemmer har adgang til herre- og dameafdelingen. Nøglebrik skal anvendes.

På grund af byggeri er der ingen fællessauna. Der er kun fællesafdeling på den sydlige fællesafdeling.