Generelle regler

vi går i vandet før sauna 

vi giver ikke adgang for ikke medlemmer

afsnittet bliver udbygget