Gæster på Helgoland

Ikke-medlemmer

Du må ikke give andre adgang til Helgoland. Alle skal bruge deres egen personlige nøgle.

Du må heller ikke overlade eller udlåne din nøgle til andre.

Du mister dit medlemsskab, hvis du overtræder ovenstående regler.

Gæstedage
Det er muligt at medbringer gæster på særlige gæstedage.

Andre vinterbadeforeninger
Vi har ikke gæsteordning for medlemmer fra andre vinterbadeforeninger.

Såfremt der er tale om bestyrelsesarrangementer, kan bestyrelsen kontaktes på dkg@detkoldegys.dk