Referat fra konstitueringsmøde den 7. juni 2010

1. Konstituering
2. Siden sidst
3. Evaluering generalforsamling
4. Medlemstal
5. Nyt fra herrer og damer.
6. Aktivitetslisten for 10/11
7. Evt.

AD 1
Der var kommet 2 nye medlemmer af bestyrelsen efter generalforsamlingen nemlig Jara Høegsberg og Viggo Christiansen. Jara overtager efter Marianne Elmose og da Marianne stadigvæk gerne vil medvirke til praktiske ting i foreningen, så bliver Jara ny kontaktperson til Hjemmesiden , således at vi styrkes der. Viggo Christiansen tager sig som herrerepræsentant af kontakten til herrerne og problemer i omklædningsrum..

AD 2
Adgangsvejene til Helgoland er fortsat spærret og situationen er tilsyneladende fastlåst, men vi håber Team-bade vil finde en løsning nu de skal til at betjene badeanstlalten i åbningsperioden.
Perioden er for nærværende sat til åbning den 23. juni, men kan stadigvæk nå at blive rykket frem.
Der har været generalforsamling og standerstrygning , som nu er vel overstået , Der har også været afholdt dåb i Nyborg.

Ad 3
Referatet fra generalforsamlingen er nu underskrevet af Ole Plougmann og vil blive ophængt på Helgoland samtidig med at det udlægges på hjemmesiden. Der bliver arbejdet på renskrivning af vedtægterne , som også vil blive lagt ud på hjemmesiden i en periode inden de trykkes.
Der oprettes et bygge- og indretningsvalg som aftalt på generalforsalingen. Der indkaldes til et møde på Helgoland den 21. Juni , opslag vil snarest blive sat op. Hvis du har forstand på og brænder for at komme med gode ideer til vores næste bygning så mød op denne dag.

AD 4
Vi er nu 1770 medlemmer og der er 80 på ventelisten, som tages ind til sæsonens start.

AD 5
Der er kommet ny saunaovn hos herrerne og bestyrelsen håber det vil løse problemet med saunaen, som altid er i stykker.

AD 6
Der er standerhejsning den 9. September på Helgoland, hvor vi plejer at få en sildemad med en lille en til halsen.
Der er julefrokost i Sundby Sejl den 5. December .
Dåben bliver næste år den 29. Januar , i stedet for 1. lørdag i februar, da vi kun kunne få det ønskede lokale denne dag.
Der er generalforsamling den 25. maj 2011 og standerstrygning den 26. maj 2011.

AD 7
Næste bestyrelsesmøde efter sommerferien er sat til den 24. August 2010.