Referat fra bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys den 25. august 2009

Tilstede: Anders Hjorth, Preben Poulsen, Jørgen Melskens, Jørgen Nørgaard, Marianne Elmose, Lillian Jensen og Lis Meyer

Dagsorden:

  1. Siden sidst
  2. Evaluering af sommerperioden
  3. Standerhejsning og planlægning af årets gang
  4. Økonomi og medlemstal
  5. Nyt fra Herre- og damerepræsentant
  6. 2. etape af reetableringen af Helgoland
  7. Langtidsplanlægning af de administrative rutiner i DKG
  8. Evt..

Ad 1.

Bestyrelsen har været kontaktet af vinterbadere fra Svanemøllebugten, som ønsker hjælp til oprettelse af ny vinterbadeforening, hvilket repræsentanter fra bestyrelsen er behjælpelige med.

Lejekontrakten på vores 100km2 lejede grund på Helgoland for den nye sæson er skrevet under og der er lagt billet ind på yderligere leje af 50 km2 på fællesafdelingen til et fælleshus.

Vi har modtaget 2500 kr. i legat fra Amagerbanken, hvilket vi siger tak for.

Sønderborg vinterbadere har været oppe og se på Helgoland, og samtidig har de haft møde med Carsten Hoff, idet de skal ombygge deres nuværende anlæg.

Et par fra bestyrelsen samt et par andre medlemmer har prøvesejlet den båd , som vi gennem foreningen Fugl og Fisk har mulighed for at leje billigt. Båden skal jo bl.a. bruges til evt. askeudspredning fra Helgoland, hvor man før kastede aksen ud fra broen skal man nu sejle ud. Bestyrelsen vil herudover prøve at se hvad vi ellers kan anvende båden til.

Der vil som forsøg blive slået et opslag op om besøg på Saltholm efter først til mølle princippet og da der kun kan være 7 ikke sejlkyndige i båden ad gangen så vil der selv med et par ganges sejlads, frem og tilbage jo være et begrænset antal pladser på hvert arrangement.

Ad 2.
Bestyrelsens har aftalt møde med Lars Ammelang fra Team Bade for evaluering af sommersæsonen, som jo slutter den 31. august.

Der er bl.a. lågen som jo er alt for nem at oppe over, og som bør sikres med yderligere hindringer Som vi også havde på det gamle Helgoland. Så er der alle splinterne i dækkene, manglende måtter på trapperne o.s.v. så der er ting at diskutere.

Ad 3.
Der er standerhejsning på Helgoland den 22. september og der vil blive serveret forskellige sild med en lille en til halsen. Der er også planlagt lidt god musik så kom ud på Helgoland denne aften kl. 18.00 og vær med til at fejre at vores første rigtige sæson, hvor vi har glæde af faciliteterne lige fra sæsonstart.

Der bliver holdt julefrokost den 6. december kl. 12.00 i Sundby Sejl og her er pladserne også begrænsede så først til mølle princippet gælder.

Vi har Nytårskur den 1. januar kl. 12.00, hvor dem som ønsker det kan komme ud på Helgoland hvor vi ønsker hinanden godt nytår med et glad champagne og en frisk dukkert for dem, som har lyst. .

Der er dåb den 6. februar kl. 11.00 og efterfølgende fest. Denne vil blive annonceret senere da vi er på udkig efter lokaler.

26. maj 2010 holdes vores årlige generalforsamling på Kofods skole.

AD 4.
Vi er nu snart 1500 medlemmer og økonomien begynder langsomt at blive bedre, og når kontingentet for 2009/2010 er indbetalt af alle, så skulle økonomien igen køre på skinner, Dog ved vi endnu ikke hvor meget overskud 2009/10 giver idet vi først skal have helt styr på udgiften til strøm og andre faste udgifter i en sæson , men vi er igen en klub med overskud og det er det der skal til, hvis vores drømme om flere fællesfaciliteter skal gå i opfyldelse.

Bestyrelsen siger tak til alle dem som forudbetalte deres kontingent og derved hjalp foreningen med, at undgå at låne penge. Alle som forudbetalte får foreningens sangbog som gave. Sangbogen ligger trykt, men skal blot samles. Det håber vi på bliver gjort inden Standerhejsning.

Der skal også aftales med Team bade om et elektronisk låsesystem til Helgoland generelt d.v.s. at medlemmernes brik eller chip skal gælde til alle de låse, der er adgang til, så vi ikke længere skal bruge nøgler, og det bliver nemt at lukke for adgangen for dem som ikke længere betaler kontingent. Det er noget vi skal bruge en del penge på, for aftalen stammer fra en gammel generalforsamlingsbeslutning, hvor bestyrelsen fik bemyndigelse til at betale en del af et sådant elektronisk adgangssystem, hvis forvaltningen betalte resten.

Bestyrelsen vil på egne og alle medlemmernes vegne sige tak til kassereren og damerepræsentanten for det store arbejde han har haft med at optage så mange nye medlemmer.

AD 5
Nu lukker Helgoland jo for offentligheden og vi står selv med ansvaret fra på tirsdag, så Jørgen N. påpegede nogle praktiske ting så som tømning af skraldespande og toiletpapir (Der skal en nøgle til automaten). Men han ville se hvad han kunne finde ud af. Der er bl.a. også aftalt med Team Bade, at de skal skaffe en vandslange til brug for evt. spuling visse steder.

Jørgen N. meddelte også, at vores dæk desværre stadigvæk afgiver masser af splinter, hvis man ikke passer på, men da der er tale om byggesjusk kører forvaltningen nu sag på dette, så det kan tage et stykke tid før der falder en afgørelse. Der bliver dog anskaffet grønne løbere som vi kan få lagt permanent, så snart der er foretaget syn og skøn. Så der gøres alt, hvad man kan for at afhjælpe problemet.

Man skal også finde en løsning så trapperne kan blive renset for alger og tang, idet det er farligt med de meget glatte trin.

Jørgen N. henledte også opmærksomheden på, at mange medlemmer ønsker flere cykelstativer omkring broen til Helgoland og der arbejdes på at få sat nogle op til venstre for broen, men det er igen ikke DKG som bestemmer.

Der må stadigvæk ikke stå cykler på selve broen.

Hvad angår den fælles badning og sauna så bliver herreafdelingen fælles fra den 1. oktober 2009 I en prøveperiode på 3 måneder, tirsdag og torsdag mellem kl. 20.00 og 22.00.

Damerepræsentanten fremhævede en kedelig sag om overfusning af et medlem, fordi hun brugte badetøj. Dette er uacceptabelt og vores medlemmer må selv vælge om de vil have badetøj på.

Der er nu indhentet tilbud på Saunagulvene og det bliver en udgift på omkring 37.000 kr. , men da dette SKAL bringes i orden, er udgiften jo nødvendig. Ligeledes er håndtagene endnu ikke rykket, så man ikke brænder sig, dette vil også blive gjort.

AD 6
Der er ingen på rådhuset som vil udtale sig om 2 etape af Helgoland, men DKG presser på, idet vi stadigvæk mener at det måske er til at få sponsoreret noget så fællesafdelingen kunne blive bebygget, om ikke andet så med arkitektens sanserum, dér kunne man sikkert godt finde en sponsor. Hvis vi så fik et fællesrum til hygge og en fællessauna, så ville det sammen med sanserummet gøre fællesafdelingen til et godt sted at bade.

AD 7
Vi er snart 1500 medlemmer og det er nødvendigt med nogle mere faste rutiner omkring kontakten til medlemmerne. Bestyrelsen vil lave en fast kontortid torsdag aften mellem 17.00 og 18.00 fra den 1. november i et lokale som er centralt placeret for alle. Nærmere følger senere.

I september og oktober bibeholdes den 1. søndag i kongressalen på Helgoland fra 11-12.

AD 8
Foreningen får mange henvendelser fra firmaer og foreninger som gerne vil have fælles medlemsskab af DKG, men for øjeblikket er der ikke nogen muligheder for at tilgodese dette, idet vort medlemskab og nøgle er personlige. Der er også flere og flere børn som vil være medlemmer, men de kan kun komme ind sammen med en voksen, og får ingen nøgle udleveret, da vi ikke har livreddere uden for den offentlige åbningstid.

Der er også forespørgsler på flere og flere arrangementer, men igen så er det en svær balancegang og der skal laves individuelle aftaler med livredderne i Frankrigsgades svømmehal, hvis vi skal give tilladelse til arrangementer af den ene eller anden art.

Næste møde er den 29. oktober og da det er en torsdag vil vi nok åbne for den faste kontortid på denne dag.