Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2007 på Helgoland

Alle bestyrelsesmedlemmer var mødt

1. Siden Sidst
Der havde været dåb i Rostock hvor foreningen havde været repræsenteret ved Jørgen Melskens og Anders Hjorth

2. Nyt Helgoland
Nu ser det ud som om der pludselig sker noget, men bestyrelsen har endnu ikke oplysninger nok til at komme med noget konkret men vil på Generalforsamlingen komme med nogle flere detaljer og diskutere et notat som vedrører nogle problemstillinger i forbindelse med opførelsen af Nyt Helgoland

3. Jim sagen
Der har i dag været afsluttende retsmøde i JIM- sagen, så nu kan vi kun vente til den 6. juni hvor der falder dom.

4. Generalforsamliing.
Den forestående generalforsamling blev gennemgået og opgaverne fordelt. Der er udarbejdet et notat vedr. Nyt Helgoland som vi håber når ud til medlemmerne inden Generalforsamlingen, og som vil blive taget op under formandens beretning.
Der er indkommet 3 forslag, som alle vedrører optagelse af nye medlemmer.

5. Der er standerstrygning den 22. maj. Opslag bliver slået op.

Ref. Lis Meyer