Referat bestyrelsesmøde den 4. november 2014 kl 18.30

Deltagere : Jørn, Per, 2 x Kirsten, 2x Thomas. Afbud fra Brille

Dagsorden :

 • Fællessauna
 • Medlemsstatus
 • Rengøring
 • Personsager
 • Generel orientering
 • evt


 • Ad 1.
  Arbejdet skrider planmæssigt frem. Saunaen forventes stadig at stå færdig 1. maj.
  Ad 2.
  Vi har ca 330 restanter i år. Deres nøgle bliver annulleret. Med 550 nye har vi en nettotilgang på ca 220.
  Der er herudover indmeldt ca 130 børn
  Ad 3.
  2 x Kirsten følger op på vores drøftelse.
  Ad 4.
  Besluttede at ekskludere et medlem som har medtaget et ikke medlem.
  Øvrig under dette punkt udenfor referat.
  Ad 5.
  Drøftet problem med vand på gulv i toiletrum, fremtidig skurfacilitet, mulighed for ferskvandsbruser.

  Ref. KMJ 11. nov 2014