Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys den 25. august 2014

Deltagere : Jørn, Brille, 2 gange Thomas og 2 gange Kirsten, afbud fra Per

Eneste dagsordenpunkt : Kommunikation med bestyrelsen

I anledning af en konkret sag om renovering af herrenes omklædningsrum, har bestyrelsen konstateret en uacceptabel kommunikationsform.
Bestyrelsen har derfor meddelt ved opslag, at alle henvendelser om renovering skal gives til Thomas Trier på dkg@detkoldegys.dk.
Desuagtet har et medlem fortsat den uacceptable kommunikationsform.
Medlemmerne, og herunder også bestyrelsen, kommer på badeanstalten for at slappe af og skal ikke udsættes for dette.
Helt konkret drejer det sig om fjernelse og påtegning af bestyrelsens opslag, miskreditering af bestyrelsen og personlig mail med truende indhold.
Bestyrelsen hverken vil eller kan acceptere dette. Vi anser det som et alvorligt brud på de værdier der driver vores forening og at det på sigt kan true foreningen. Vi får nemlig ikke medlemmer til at lade sig vælge til bestyrelsen, hvis de skal lægge ryg til sådanne udfald.
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var enige om at det pågældende medlem indkaldes til et møde.

KMJ 26. august 2014