Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys 3. juni 2014

Tilstede: Kirsten Monrad (KM), Kirsten Bech (KB), Jan Houmand (JH), Thomas Trier (TT), Per Nørgaard Andersen (PA), Jørn Johansen (JJ) og Thomas Frisendal (TF). Mødet fandt sted på Helgoland

1. Valg af ordstyrer og referent

TT blev ordstyrer og TF referent.

2. Orientering af de to nye bestyrelsesmedlemmer

Den øvrige bestyrelse hilste de to nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og vi fik en god snak om bestyrelsesarbejdet, opgaverne osv.

3. Henvendelse fra Eva Jordy, herunder xgf mv

Bestyrelsen har (efter lang tid) modtaget en henvendelse fra Eva Jordy, som ønsker sin eksklusion prøvet på en ekstraordinær generalforsamlingen (efter de gamle vedtægter). Høring og svar fra Eva Jordy blev oplæst og kommenteret. Sagens grundlag blev drøftet igen. Bestyrelsen fastholder at ekskludere Eva Jordy.

Ekstraordinær generalforsamling om eksklusionen indkaldes hurtigst muligt. (Datoen er senere fastsat til den 18/6 kl 19 på Loftet, Øresundsvej 4).

4. Status fællessauna

Fællessauna møde med arkitekten blev afholdt den 28/5. Arkitekten laver nu et forslag, der kombinerer det bedste af udkast 1 og udkast 3. Næste møde 27/6 kl 9 på Helgoland. Kontraktudkast er under udarbejdelse. 80 % af enterprisen er tømrer, 10 % el, 10 % VVS. Bestyrelsen skal ikke være udførende i byggeprojektet. Vi indhenter priser fra sammenlignelige saunaprojekter andre steder. Vi vil evt. få en udtalelse fra en rådgiver om pris osv. Vi afventer den mere detaljerede prisberegning inden aftaleindgåelse.

5. Gensidig orientering

Radio 24*7 besøg – Jørn tager sig af dem.

Nyhedsbrev inden længe. KM laver udkast.

Kontingentopkrævningen skal forberedes. Vi laver en betalingsservice kampagne – der udloddes10 frikontingenter blandt alle, der er på betalingsservice.

Renovering af dameomklædningsrummet starter efter pinse.

6. Sommernedlukning, herunder fravær, og plan for hvornår vi starter op igen, og evt opgaver som skal varetages i sommerperioden.

Per checker situationen med vagtfirma henover sommeren. Evt. laver vi opslag om at adgang er forbudt udenfor den offentlige åbningstid og politiet kan kontaktes ved problemer.

Ingen service i juli måned – bestyrelsen holder ferie.

Referent TF.