Referat af bestyrelsesmøde DKG 5. august 2014

Til stede : Kirsten Bech, Thomas Trier, Jørn Johansen, Per Nørgaard Andersen, Thomas Frisendal, Jan Houmand og Kirsten Monrad Jensen.

Dagsorden
1 Køreplan for optag af nye medlemmer
2 Velkomstpjece revideres
3 Børn : betaling og adgang
4 Gustider efteråret
5 Istandsættelse herreomklædning
6 Status fællessauna
7 Diverse orientering og fastlæggelse af møder i efteråret

Ad 1 oplæg til køreplan blev drøftet, justeret og tiltrådt.
Introduktion er obligatorisk for alle der ønsker at være medlem. Også tidligere medlemmer. Der afholdes introduktion lørdag den 6 sept. Kl 11, 12.30 og 14, onsdag den 10. sept kl 17.30 og 19 samt lørdag den 13. sept kl 11.
Man bliver medlem ved at tilmelde sig et introhold og betale i alt 1400 kr, 800 kr i indmeldelse og 600 kr for første års kontingent.
Vi optager alle som tilmelder sig i optagelsesperioden, men perioden bliver væsentlig kortere end sidste år. I første omgang er det derfor kun frem til ca medio sept. at vi optager nye medlemmer. Såfremt alle introhold i september bliver fyldt op, opretter vi flere hold senere på efteråret.
Ad 2 Vi finder det tilstrækkeligt med en eller to A4 side velkomstpjece med de vigtigste oplysninger.
KMJ kommer med et oplæg, TF bistår.
Ad 3 oplæg til retningslinjer for børn blev drøftet, justeret og tiltrådt.
I henhold til vedtægterne fastlægger bestyrelsen alt omkring børn på Helgoland.
Vi var enige om, at fra 1. oktober kan egne børn over 2 år ikke længere medtages som gæster.
Børn over 2 år kan derimod blive medlemmer. Det koster 100 kr i indmeldelsesgebyr og 100 kr årligt. Børnemedlemmer skal være sammen med deres voksne hele tiden og må kun komme på fællesafdelingen, og i perioden fra 1. oktober til 1. juni kun frem til kl 19.
Vi orienterer grundigt herom og forklarer baggrunden for ændringen, i såvel nyhedsbrev som ved opslag
Ad 4 vi fastlagde plan for gustider i efteråret
Planen vi nu vil drøfte med Lars og Ivan. Der er tale om stort set samme antal gus, men med en fordeling, som tager højde for at fællessaunaen også kan benyttes uden gus i primetime. TT tager kontakt til Lars og Ivan.
Ad 5 drøftet istandsættelse af herreomklædning og behov for afgrænsning af barfodsområde.
TT går videre med planerne. Enighed om etablering af bænke og maling af væggene.
Ad 6 bestyrelsen har ultimo juni godkendt de tegninger som arkitekten nu søger byggetilladelse på baggrund af.
Ad 7 diverse
Vi forventer at Nets er klar med onlinetilmelding for nye medlemmer og kontingentbetaling omkring 1. september
Vi har indgået aftale med Lisbet Slot om bogholderiopgaven.
Vi har opsagt måtteabonnementet.
Der er problemer med algevækst på trapper og gelændre. KMJ kontakter TB.
Kontortid lørdag den 6. sept kl 11, vi forventer at bestyrelsen møder talrigt op til intro og at der derfor er bemanding til kontortiden.
Kommende bestyrelsesmøder : 2. sept, 6. okt, 4. nov alle dage kl 18.
KMJ