Referat af bestyrelsesmøde DKG 2. september 17.30

Deltagere : hele bestyrelsen

Dagsorden :

  • status nye medlemmer, herunder evt beslutning om yderligere introforløb
  • planlægning og bemanding af introforløbene
  • status ny sauna
  • status renovering af herreomklædning
  • standerhejsning
  • personsag
  • omklædning på fælles
  • Generel information og siden sidst

Ad 1 Tilmelding for nye medlemmer er lagt på hjemmesiden søndag eftermiddag. Der er 300 introduktionspladser. De 250 er allerede besat. Vi besluttede at tilbyde 4 hold yderligere i oktober. Det bliver 500 nye i alt. Vi magter ikke mere pt i bestyrelsen.
Opgaver og ansvar i forbindelse med Intro blev fordelt. Lissi hjælper lørdag den 6. og Anette den 10. og 13. sept.

Ad 2 Opgaver til de tre introduktionsdage i sept. blev fordelt. Lissi og Anette hjælper til på dameafdelingen. Der er udarbejdet flyers om de vigtigste regler og værdier til udlevering til de nye.

Ad 3 Arkitekten har lavet tidsplan og budget. Vi afventer møde med advokat for at afklare kontraktform.
Jørn har lavet forsøg med ålegræs, og ikke fundet dårlige egenskaber.

Ad 4 Enige om at TT går videre med projektet, herunder maling af vægge og større vindue i omklædning og sauna.

Ad 5 Der er mange opgaver pt i forbindelse med de nye medlemmer, så vi spørger morgenholdet om de vil overtage standerhejsningsarrangementet. Horn og Tråd skal bestilles.

Ad 6 NN blev som aftalt på det ekstraordinære bestyrelsesmøde, indkaldt til et møde. NN ønskede imidlertid ikke at tale med os og forlod badeanstalten. Vi så os derfor nødsaget til at spærre pågældendes nøgle, og formene adgang, indtil vi har fået kontakt og afklaret kommunikationsform til bestyrelen.

Ad 7 Vi kontakter Teambade og hører om det stadig er muligt at indrette omklædning i servicebygningen, ellers må vi overveje en skurvogn igen i år til fællesafdelingen.

Ad 8 Der kommer nye trapper mod Øresund på både herre og dameafdeling. Øvrige nye trapper bliver leveret, men først opsat til foråret. Fremover vil trapperne blive taget op om vinteren. Tilbage om vinteren vil kun være de tre brede trapper i henholdsvis fælles, dame og herreafdeling, og de to små trapper mod Øresund fra platformene.
Der er opsat lys på pensionisttrappen og gjort hovedrent i herrernes omklædningsrum.

KMJ 9/9 14