Referat af bestyrelsesmøde den 6. oktober 2015 kl 18.00

Det Kolde Gys
Referat af Bestyrelsesmøde den 6. oktober 2015 kl 18.00 på Helgoland

Deltagere : Jørn, Per, Dorrit, 2 x Kirsten, 2x Thomas
Dagsorden :
Fællessauna
Medlemsstatus, nye medlemmer og kontingentbetaling
Fællesomklædning her og nu
Diverse opfølgning og orientering

Ad 1 – Fællessauna
Drøftet forsikring af sauna. Vi kan ikke få normal forsikring af vores huse fordi de står på brædder over vand. Kun brandforsikring. Jørn undersøger om vi kan forsikre glasfacaden i den nye sauna. Vi skal have vedligeholdelsesvejledning til vinduer, og sauna indvendig .
Styring af saunaen. TCT tager ansvar for kendskab til styring. Kendskabet skal udbredes til flere. Der sættes stålplader på bagsiden af ovnene.
Saunaen vil blive igangsat og åbnet så hurtigt det er muligt. I den første periode vil der formentlig være en del indkøring og justering.
KB kontakter sundby rengøring vedr. rengøring af sauna.
Vi vil generelt stille større krav vedr. brug af fællessaunaen så dels bænkene holder længst muligt, og dels at der kan holdes rent. Der må feks ikke bruges kviste og blade i forbindelse med gus, og vi skal have lavet opslag om nul hamphandsker, negleklip mv . og – Ingen hud på træ. Saltvand nedbryder træet, så der må heller ikke være vådt badetøj og dyppede håndklæder.
Vi skal have kontakt til gusmestrene om at skubbe eftermiddagsguset kl 13 til kl 14 og om gus uden dufte.
Vi fejrer den nye sauna med et arrangement søndag den 8. november kl 14. Arrangementet er for medlemmer. Vi sender invitation til en række eksterne, fra Hplus arkitekter, Logik, Teambade og bestyrelserne i de øvrige vinterbadeforeninger.
Saunaen åbner så snart den er klar. Den afventer ikke den 8. nov.

Ad 2 – Medlemsstatus, nye medlemmer og kontingentbetaling
Der er nu afholdt 10 introduktionsforløb. De har været vellykkede. Det er rigtige gode medlemmer vi har fået ind. Det har været en fornøjelse at møde dem og holde intro for dem. Mange af dem hoppede en tur i havet, og vi fik de sædvanlige og ventede glade skrig og hyl fra damerne.
Vi holder opsamlingsintroduktion den 4. november kl 18 for dem der blev forhindret. Vi skriver til de pågældende herom. Det er ca 15. Hvis de så ikke kan komme, tilbagefører vi deres indbetaling på de 1.400 kr.
Kontingentopkrævningen er ved at være afsluttet. Fristen var den 30. september. Vi får en del henvendelser om betalingsservice. Det er jo sådan, at selv om det står i conventus at man er tilmeldt betalingsservice, er det på ingen måde sikkert at det bliver trukket. Man kan feks have skiftet bank, eller tilmeldt sig efter vi har givet besked til nets om opkrævning . Vi er lidt trætte af de mange henvendelser om betalingsservice. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for at sikre sig at der bliver betalt, og alle kan gå ind i conventus og tjekke deres oplysninger og betalinger. Og selvfølgelig se på deres bank om der er betalt. Vi er baserede på at det enkelte medlem betjener sig selv.
Vi besluttede at sende en mail til alle om at tjekke om deres kontingent er trukket og forlænge muligheden for onlinebetaling til den 14. oktober kl 14. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt udskille restanterne, så vi bliver nød til at sende til alle der skal opkræves.
De der ikke betaler inden det tidspunkt har meldt sig ud. Og så kan vi komme i gang med at annullere nøgler og beskæftige os med andet, end kontingentopkrævning. F.eks bedre omklædningsfaciliteter !

Ad 3 – Fællesomklædning her og nu
Vi undersøger om det er muligt at opstille midlertidig skurvogn til fællesomklædning

Ad 4 – Diverse opfølgning og orientering
Et damemedlem har sendt en klage over at der blev holdt standerhejsning på dameafdelingen, idet hun dermed ikke kunne benytte begge de to trapper hvor hun kunne bunde.
Hun beder bestyrelsen om at tage hendes kritik til efterretning, således at der ved fremtidige arrangementer tages hensyn til de medlemmer der prioriterer at bade. Og henviser til at det er en badeforening.
Vi sender hende et svar, hvor vi oplyser at foreningens arrangementer til hver en tid vil have forrang fremfor enkelt medlemmers brug, og at vi derfor ikke kan tage hendes kritik til efterretning.
Vi er lidt ærgelige over at have fået denne klage, fordi standerhejsning er en del af foreningens historie og liv . Standerhejsning er den næstvigtigste begivenhed i foreningen. Det er vigtigt at vi har arrangementer der skaber fællesskab og sammenhæng, for hvis vi ikke har det, har vi ikke længere nogen badeforening.
At bestyrelsen samtidig bliver refereret som at mangle hensyn og samarbejdsvillighed og blive omtalt med ikke pæne ord, er uforstående for os. I en forening med 3.500 medlemmer vil der altid være nogen der ikke er enig, men vi synes ikke det er fair, i den grad at generalisere over vores virke.

Vi spørger Teambade om tilladelse til at holde gæstedage den 10. januar og den 13. marts, og om adgang til livredderrummet den 8. nov.

Der har været klager om store hunde på Lille Helgoland. Vi laver et opslag herom. Hunden der kommer i taske må fortsat gerne medtages.

Der er henvendelser om stærke og generende dufte hos damerne. Fra cremer og lignende. Og der er en del henvendelser fra både kvinder og mænd om generende privatsnak i saunaerne. Vi bliver nød til at få forfattet et opslag herom.

Vi er ikke nærmere en beslutning om rensning af trapper. En højtryksrenser hertil vil koste i omegnen af 100.000 kr, så det bedste vil være at finde et firma som kan udføre det for os.

Der indkøbes kokosmåtte til brædder foran den nye sauna, så vi undgår afsmitning fra det sorte gummi inde i saunaen.

Kirsten, 16. oktober 2015