Referat: Bestyrelsesmøde 6. mar 2018

Referat af bestyrelsesmøde i det Kolde Gys den 6. marts 2018

Deltagere: Kirsten Monrad, Dorrit, Thomas, Rasmus, Per og Troels. Afbud fra Kirtsen Bech.

1. Orientering om arbejdet i tænketanken
Det forventes, at tænketanken kan afslutte deres arbejde efter næste møde. Arbejdet forventes at munde ud i 2-3 konkrete forslag.

2. Bogprojekt
Dennis Drejer og Svend Erik Skovmose præsenterede deres bogprojektforslag til en 90 års jubilæumsbog for det Kolde Gys. Der var enighed om at der var en bog, der både skulle fortælle historien om starten på vinterbadningen og fortælle historien om hvad er vinterbadning i dag i dens brede mangfoldighed. Det er vigtigt, at medlemmerne får en mulighed for at komme med deres gode historier og anekdoter til forfatterne. Det skal gode billeder til at illustrere badningen, naturoplevelsen, etc. Fotografen Anders Benzon, der har taget mange billeder fra Helgoland, deltog under punktet. Det blev aftalt, at forfatterne kommer med et opdateret oplæg til bestyrelsen herunder med en tidsplan. Bestyrelsen tager endeligt stilling til bogprojektet på bestyrelsesseminaret den 16. marts 2018
.
3. Seminar
Vi mødes kl. 11. og slutter dagen af med middag. I starten af mødet sættes tidsbegrænsning på de enkelte punkter. På baggrund af bestyrelsesseminaret udsendes nyhedsbrev. Vi er i kontakt med DGI om deres erfaringer med urafstemninger og digital generalforsamlinger.

4. Opfølgning på andre sager og evt
4.1. Generalforsamlingen bliver den 29. maj 2018 på Gerbrandskolen.
4.2. Der afholdes medlemsmøde i april med følgende emner:
Orientering om bestyrelsesarbejdet særligt for medlemmer, der overvejer at stille op til bestyrelsen
Orientering fra gusmestrene om deres arbejde herunder hvornår kan man melde sig til at blive gusmester
Orientering om sundhedsprojekt fra Rigshospitalet om vinterbadningens betydning for dannelse af sundt brunt fedt
4.3. Pressehenvendelser pga. vejret
Der har været en markant stigning i pressehenvendelser som følge af frostvejret og dannelsen af is. Der har været en del medier på badeanstalten. Dorrit har været kontaktperson til pressen og har sørget for at pressebesøgene er blevet afviklet på en god måde, således at der også er blevet taget hensyn til medlemmerne.
4.4. Sundhedsprojektet
Dorrit har haft møde med lederen af sundhedsprojektet. Dialogen fortsætter omkring afklaring af en række praktiske forhold. Der orienteres om sundhedsprojektet på medlemsmødet og der laves også en nyhed om det.
4.5. Rengøring
Tidspunkt for rengøring lægges på hjemmeside og facebog.