Referat af Bestyrelsesmøde den 6. januar 2016

Deltagere : Per, Jørn, 2x Thomas, 2 x Kirsten. Afbud fra Dorrit

Dagsorden :

1. Dåb
2. Status økonomi og likviditet
3. Første drøftelse af løbende optag og kapacitetsudvidelse
4. Diverse opfølgning og evt.

Ad 1. Morgenholdet vil gerne bistå. KB og AH har holdt de første møder om drejebogen. Vi gennemgik drejebogen for dåben. Tilmelding til dåb er allerede ophængt, tilmelding til dåbsfesten lægges på hjemmesiden i løbet af de næste dage.

Ad 2. Et forsigtigt likviditetsbudget frem til 2017-2018 viser ca 4 mio kr i 2018

Ad 3. Vi havde den første drøftelse af en model for løbende optag, naturligvis stadig med forudgående introduktion. Det vil inden for kort tid forudsætte, at vi får udvidet vores kapacitet fsv angår omklædningsfaciliteter til fælles og omklædning og sauna for damerne.
Det er vores opfattelse at der er økonomisk grundlag for at udbygge vores faciliteter, så vi kan rumme flere medlemmer.
Vi drøfter videre på visionsmødet den 12. februar.

Ad 4 Vi har fået en henvendelse fra en gusmester om udstyr. Den henvises til Lars/Ivan.
Større drøftelse af hvordan vi kommunikerer regler for brug af fællessauna, så de dels bliver læst, dels opfattes positivt. Stadig problemer med at nogen ikke går i vandet før sauna, lægger is/vand på ovnen, har badetøj, flasker og tøfler med ind. Vi glædes over, at det er de få, der ikke overholder reglerne, og at medlemmerne bistår med at fortælle det til dem, der ikke overholder, så bestyrelsesmedlemmerne ikke altid behøver at agere, når de sidder i saunaen.
Istandsættelse af broen ud til Lille Helgoland og gulv i fællesomklædning afventer næste møde
Der afholdes verdensmesterskab i issvømning i Sibirien. Vi vil gerne bakke op hvis der er medlemmer der vil deltage. Vores økonomiske støtte vil være til opstillingsgebyr. Rejse og ophold skal medlemmerne selv betale. Vi finder det relevant at vi som vinterbadeforening støtter issvømning. Melskens vil gerne være kontaktperson.

Kirsten 11. januar 2016