Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni kl 17.00 på Helgoland

Deltagere : Jørn, Per, 2 x Kirsten, 2 x Thomas, afbud fra Dorrit
Dagsorden :
Status fællessauna
Personsager
Kontingentbetaling
Nye medlemmer
Evaluering af generalforsamling
Diverse opfølgning og orientering

Ad 1
Byggeriet skrider fint frem. Drøfter pt. nærmere detaljer om placering og udformning af gelænder/rygstøtte for enderne. Byggeforsikring er forlænget. Saunaen vil være færdig senest 1. oktober. Jørn holder kontakten med håndværkerne sommeren over.

Ad 2.
Drøftet 3 personsager. Den ene vil få en advarsel om, at gentagelse vil få konsekvenser for fortsat medlemskab. De to andre vil blive kontaktet.

Ad 3.
Kontingentopkrævning for sæson 2015/16 vil blive udsendt medio august med betalingsfrist den 30. september. Vi fremrykker betalingsfristen fra den 1. oktober til den 30. september, for så vil betalingen fremgå af medlemmernes betalingsoversigt hvis de er tilmeldt betalingsservice.
Der udsendes girokort til medlemmer som ikke er tilmeldt betalingssservice
Der etableres også en mulighed for betaling med dankort på hjemmesiden. Denne mulighed etableres primo sept., så man kan tjekke om beløbet bliver trukket på betalingsservice inden man overfører via dankort
Der er således mulighed for at betale kontingent, selvom girokortet er blevet væk.
Vi annoncerer massivt om betaling af kontingent når den tid kommer. Vi sender ikke mail ud til restanter. Vi sletter dem der ikke betaler, fordi manglende betaling bringer medlemsskabet til ophør.

Ad 4.
Medio august kommer tilmeldingsmodul på hjemmesiden,
Der vil dels være et modul hvor tidligere medlemmer kan tilmelde sig ved at bruge deres medlemsnummer, og dels et tilmeldingsmodul for nye medlemmer.
Tidligere medlemmer skal ikke til introduktion og vi tilstræber at de får nøgle inden udgangen af august. Tidligere medlemmer, er medlemmer der ikke har været medlem i sæsonen 13/14 og eller 14/15.
Nye medlemmer får nøgle og adgang til Helgoland, når de har været til introduktion.
Nye medlemmer skal derfor tilmelde sig et introhold.
Der vil være introhold:
lørdag den 5. september kl 13 og kl 14.30
tirsdag den 8.september kl 16.30 og kl 18
lørdag den 12.september kl 11 og kl 12.30

Vi har ikke fastsat hvornår børnemedlemmer kan optages. Teambade kræver at deres voksne har taget opsynsprøve, før børn får adgang til badeanstalten. Det gælder også nuværende børnemedlemmer. Det vil derfor muligvis først være til oktober, at det er muligt at optage børn.

Ad 5
Enige om at det fungerer godt i Amager Bio, at det er nødvendigt med ekstern dirigent og referent og at næste års gf skal afvikles på samme måde.

Ad 6
Besluttet at udskifte 8 bord/bænkesæt og indkøbe højtalere til fællessauna i henhold til tilbud.
Jørn og Trier får tilbud på maling af de 2 omklædningsbygninger.
Amager Strand fejrer 10 års fødselsdag den 15.-16. august. De efterspørger billeder fra den gamle strand og den gamle badeanstalt til brug for en udstilling på stranden. Kirsten B er kontaktperson.
Næste bestyrelsesmøde er søndag den 16. august kl 18 på Helgoland. Her aftales efterårets bestyrelsesmøder, standerhejsning og 2 gæstedage.

Kirsten M. 26. juni 2015