Referat af bestyrelsesmøde den 2. februar 2016

Referat af Bestyrelsesmøde den 2. februar 2016 kl 18.00
Deltagere : Dorrit, Jørn, 2x Thomas, 2 x Kirsten. Afbud fra Per
Dagsorden :
1. Dåb og dåbsfest
2. Aflukning af fællessauna, gulv i fællesomklædning
3. Personsag
4. Diverse opfølgning, fremtidige møder og evt.

Ad 1. Dåb og dåbsfest
Der er fint styr på hele programmet og folk på alle opgaver. Der er ca 30 der har tilmeldt sig dåben og ca 110 til dåbsfesten. Post Gurli har 25 års jubilæum og Leif Brørup har 50 Års jubilæum.
Ad 2. Aflukning af fællessauna, gulv i fællesomklædning
H+ arkitekter er blevet bedt om et forslag til aflukning af fællessaunaen i sommerperioden, så saunaen sikres mod hærværk.
Vi får lagt et vaskbart gulv i fællesomklædningsrummet. KB kontakter Logik.
Ad 3. Personsag
Enighed om at ekskludere et medlem som har medtaget et ikke medlem.
Ad 4. Diverse opfølgning, fremtidige møder og evt.
BM den 2. marts, 5. april og 3.maj, alle dage kl 18. Mulige datoer for GF 18., 24. og 25. maj kl 19.
Visionsmøde i bestyrelsen den 12. februar.
Jonathan Weidinger har indkøbt og opsat hylder i fællesomklædningen. Jonathan har også lavet skoreol og indkøbt træmåtter til at stå på med bare fødder. Det har givet meget mere plads, og grusfri fødder. Dejligt.

Kirsten 8. februar 2016