Referat af bestyrelsesmøde den 12. januar 2015 kl 18.00

Deltagere : Brille, Per, 2 x Kirsten, 2 x Thomas. Afbud fra Jørn.

Dagsorden :

 • Fællessauna
 • Status økonomi
 • Dåb
 • Lille helgoland
 • Fortroligt punkt
 • Ad 1. Fællessauna

  Arbejdet skrider planmæssigt frem . Saunaen forventes stadig at stå færdig 1. maj.

  Ad 2. Status økonomi

  Indtægter som forventet, udgifter som budgetteret. Forventer 1,9 mio kr ved regnskabsårets afslutning.

  Ad 3. Dåb

  Planlægning af dåb og dåbsfest kører.

  Ad 4. Lille Helgoland

  Der har været højvande inde i badehuset. Låsen til dameafdelingen fungerer ikke. KB kontakter Mejlshede.

  Ad 5. Fortroligt punkt

  Refereret andet sted.

  KMJ 1. februar 2015