Referat af bestyrelsesmøde den 10. november 2015

Deltagere : Per, Thomas F., 2 x Kirsten, afbud fra Jørn, Dorrit og Thomas T.

Dagsorden :
1. Status medlemmer og kontingent
2. Status fællessauna
3. Julefrokost
4. Diverse opfølgning og orientering

Ad 1 – Status medlemmer og kontingent
Der er holdt opsamlingsintro den 4. nov for de der har været forhindret. Vi har nu afsluttet alt omkring optagelse af nye medlemmer.
Vi har annulleret nøgler for alle dem der har bragt deres medlemskab til ophør ved ikke at betale inden 1. oktober, som dog blev forlænget til 14. oktober ved erindringsmail til alle den 6. oktober.
Vi registrerede alle restanter den 20. oktober og annullerede nøgler på baggrund af status den dag. De der har betalt herefter, får tilbageført deres betaling. Det er vores bogholder der forestår dette. Vi har fået flere henvendelser fra medlemmer, der beder om at vi ser bort fra deres manglende overholdelse af fristen, med henvisning til at de har været bortrejst, syge, født barn, glemt det, ikke læst vores mail, afvisning i bank, manglet penge, troet der var betalt.
Vi kan ikke sondre om den ene årsag er mere relevant end den anden, så enten skal alle kunne betale efter frist og status eller ingen.
Det første er ikke muligt, for vi skal kunne afslutte kontingentopkrævning og ajourføring af valide nøgler. Vi har været beskæftiget med og svaret på henvendelser om kontingent siden medio august. En genaktivering af nøgle og genoprettelse i medlemskartoteket kræver bestyrelsestid. Bestyrelsen må og kan ikke anvende mere tid til kontingentopgaven, der er andre og vigtige opgaver for foreningen, som den skal varetage. Så derfor må vi desværre afvise alle.
Vi kan se på korrespondancen, at de pågældende ikke har læst vores mails, eller i hvert fald ikke har fulgt opfordringen til at tjekke om kontingentet er trukket på deres konto. Vi ved ikke hvad vi skal gøre for at forebygge at det sker. Vi har sendt 3 mails til alle, og lavet opslag og erindringer på facebook, hjemmeside og opslagstavlerne og givet mulighed for betaling over nettet med dankort, for de der har mistet deres girokort. Vi overvejer naturligvis om der er noget vi kan gøre anderledes næste år, for vi er også ærgelige over at miste medlemmer, der gerne ville have fortsat. Men i skrivende stund ved vi ikke hvad vi kan gøre anderledes.
Vores medlemsstatus for sæsonen 2015/2016 er 3.866 medlemmer. Hertil kommer et mindre antal børnemedlemmer.
De 3.866 medlemmer fordeler sig med 64 % kvinder og 36% mænd. Vores gennemsnitsalder er 47 år. 33% er under 40 år og 18% er over 60 år. Så næsten halvdelen af vores medlemmer ligger i gruppen 40 til 60 år. 90% af medlemmerne kommer fra København og Frederiksberg.

Ad 2 – Status fællessauna
Vi har haft aflevering af fællessaunaen den 6. november.
Der er problemer med at gulvet er for varmt. Det undersøges om træsorten asp er bedre. Per lægger en bænk fra herresaunaen ind for at teste. Hvis det ikke hjælper må vi overveje andre træsorter eller fliser.
Vi er ikke kloge nok i forhold til indstilling og styring af varme og ventilation, til såvel almindelig brug og i forbindelse med gus.
Vi ønsker derfor at vores faste elektriker, Søren, som har særlige kompetencer og uddannelse indenfor ventilation, skal være vores særlige rådgiver på dette område, og det blev aftalt at Logik arrangerer møde mellem Søren og leverandørene af ovne og ventilation.
Gelænderet, som både skal fungere som rygstøtte og gelænder og skåne væggen, skal have et bedre håndgreb og æstetisk opgraderes så det svarer til det øvrige. Vi aftalte hvad der skulle ske.
Logik udleverede drift og vedligeholdelsesmappe.
Vi havde en meget vellykket fejring af fællessaunaen den 8. nov. Masser af glade medlemmer, og gæster fra andre vinterbadeforeninger, det danske saunaselskab, håndværkerne fra Logik, arkitekten fra H+ og selv solen deltog. Det danske saunaselskab benyttede anledningen til at certificere vores sauna, så nu er vores sauna også godkendt og optaget i det gode selskab.
Sundby rengøring starter rengøring af fællessaunaen mandag den 16. november. Saunaen bliver rengjort meget grundigt en gang ugentligt. Bænke og gulv bliver vasket med sæbespåner og trægulvet optages for rengøring nedenunder. Vinduerne bliver ligeledes vasket/pudset. Der må ikke komme sprit på glasset. Vand og evt brun sæbe. Det er rent miljø !! Saunaen er derfor lukket hver mandag formiddag fra kl 9.30 til kl 12. Ovnene er sat til at slukke kl 8.30.
Kokosmåtten foran fællessaunaen skal udskiftes med en måtte som ikke drysser. Den er bestilt.
Fællessaunaen låser automatisk i perioden fra kl 22.30 til kl 06. Man kan godt komme derind med sin nøglebrik i den periode, men døren låser når den lukkes.
Vi sætter ovnene til at slukke kl 22.30.

Ad 3 – Julefrokost
Der er styr på program og opslag. Morgenholdet har sagt ja til at stå for julefrokosten. Der kommer opslag de sædvanlige steder og billetsalg på nettet og i sundby sejl. Det er muligt at medtage 1 gæst, til kostpris 235 kr. Medlemmer betaler 150 kr.

Ad 4 – Diverse opfølgning og orientering
Vi besluttede at lægge gulvbelægning i fællesomklædning, og forsyne gelænderet ud til Lille helgoland med håndliste og få lagt hønsenet på broen ud til Lille helgoland, så den ikke er så glat.
KB kontakter Logik herom.

Kirsten 20.november 2015