Referat af bestyrelsesmøde den 1. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 1. marts 2016 kl 18.00 på Helgoland

Deltagere : 2 x Kirsten, 2x Thomas, afbud fra Jørn, Dorrit og Per

Begrænset dagsorden da kun 4 medlemmer havde mulighed for at deltage.
1. Status og evt opfølgning på nyhedsbrev om ændret brug af Helgoland
2. Plan for forløb frem til 1. maj/sankt hans
3. Medlemsoptag efteråret
4. Børn fra 1. maj og frem
5. evt, diverse opfølgning og orientering
Ad 1 – Status og evt opfølgning på nyhedsbrev om ændret brug af Helgoland
Der har været få skriftlige henvendelser, og flere mundtlige. De har vedrørt bekymring for om der er plads nok, om man stadig kan være tryg når man opholder sig på Helgoland og frygt for hærværk. Det er hvad vi forventede.Vi skønner, at der ikke er behov for yderligere skriftlig information på nuværende tidspunkt.
Ad 2 – Plan for forløb frem til 1. maj/Sankt Hans
Frem til 1. maj uændret. Foreløbig drøftelse af hvad vi gør efter 1. maj. Vi skal bevare det fællesskab der er på fællesafdelingen, og vi skal skabe plads til fællesbaderne og de mange damer.
Ad 3 – Medlemsoptag efteråret
Nye medlemmer kan bade på Helgoland frem til 1. oktober, vi vil derfor vente med medlemsoptag til ultimo sept. Vi vil fortsætte med 2 hold a 50 pr gang. Som udgangspunkt hver den første lørdag i måneden i forbindelse med kontortid, og selvfølgelig med flere dage i starten af sæsonen. Vi vil finde medlemmer der kan bistå, således at det kun er nødvendigt med 1-2 bestyrelsesmedlemmer pr gang.
Ad 4 – Børn fra 1. maj og frem
De børn der er medlemmer, fortsætter med at bade fra fællesafdelingen. Også efter 1. maj. Børn der ikke er medlem bader fra Lille helgoland. Fra 1. maj kan børn der ikke er medlem også bade fra fællesafdelingen, for så er der åbent for alle.
Ad 5 – evt, diverse opfølgning og orientering
Venter med at lægge kokosmåtter foran fællessaunaen til 1. okt. De kan opbevares i fællessaunaen sommeren over.
Standerstrygning afholdes onsdag den 27. april kl 18.00

Ingen i bestyrelsen har mulighed for at deltage på årsmøde og generalforsamling i VID , Vinterbadeforeninger i Danmark. Det afholdes i Århus hos Jomsborg. Anders Hjorth har indvilget i at repræsentere Det Kolde Gys. Thomas Frisendal afgår som formand for VID.
Drøftet henvendelse om et medlem.
Henvendelse om flere gus i påsken. Besluttet ekstra gus kl 8, svarende til lørdag og søndag.
KMJ aftaler møde med arkitekt og Logik så vi kan få udarbejdet et beslutningsgrundlag om byggeri, til den ordinære generalforsamling den 18. maj.
Dirigent, referent og sted for GF er på plads. Vi får eksterne revisor til at opstille og udarbejde regnskab.

Kirsten 7. marts 2016