Ordinær generalforsamling i Det Kolde Gys Tirsdag den 27.maj 2014 kl 19.00

Der indkaldes til

Ordinær generalforsamling i Det Kolde Gys
Tirsdag den 27.maj 2014 kl 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S

Dagsordenen vil omfatte følgende punkter:

1 Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår ekstern dirigent
2 Valg af referent, bestyrelsen foreslår ekstern referent
3 Valg af 4 stemmetællere
4 Formandens beretning
5 Godkendelse af årsregnskab 2013/14
6 Forslag
7 Budget 2014/15, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
8 Valg af kasserer. Nicolas Barnstein modtager ikke genvalg. Thomas Frisendal modtager valg som kasserer
9 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Jan Houmann modtager genvalg
10 Valg af 2 interne revisorer
11 Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 13. maj kl 16.00. Send til dkg@detkoldegys.dk eller med post til Kirsten Monrad Jensen Blågårds Plads 10, 4.tv 2200 København N
Bestyrelsen kommer med forslag om fællessauna på fællesafdelingen og et samlet sæt nye vedtægter.
Endelig dagsorden med forslag, samt det reviderede regnskab for 2013/14, ligger til gennemsyn i fælleshuset på Helgoland og sættes på foreningens hjemmeside senest torsdag den 22. maj.
Generalforsamlingen stopper senest kl 22.00
Kom i god tid, så der er tid til registrering, udlevering af stemmesedler og især snak med hinanden.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Monrad Jensen, 23.april 2014