Foreningens historie

Helgoland Hist

I 1910 fik firmaet A. W. Colding A/S i Hellerup en god idé, da de gav skibstømrer J. P. V. Hansen (foto), en mand der havde sejlet verdenshavene tynde, til opgave at bygge havbadeanstalten Helgoland. Navnet havde man i øvrigt taget efter Vesterhavsøen Helgoland, der var kendt som havbad.

I 1929, den 3. februar, dannede en lille gruppe badegæster en vinterbadeforening. Blandt initiativtagerne var Viggo Olsen, der var værkfører, og Albert Christensen, der var landsretssagfører. 
De kaldte sig vikinger, men hurtigt fandt de på navnet Vinterbadeforeningen ”Det Kolde Gys” – i daglig tale kaldet Gyset.

Den 27. maj 2004 tog overborgmester i København, Jens Kramer Mikkelsen, det første spadestik til den nye strandpark på Amager. Og i sept 2004 måtte Det Kolde Gymed stor sorg forlade det elskede Helgoland, og Helgoland blev revet ned.   Det Kolde Gys fik anvist et område ovre på hundelufterplænen  hvor de indrettede en boplads med 4 containere omgivet af et plankeværk malet i Helgolandgrøn og et lille badehus også malet i Helgoland grøn.  Badehuset hedder Lille Helgoland og består stadig.  Resterne af den gamle badeanstalt ligger begravet under sandet hvor Naturcentret ligger i dag.

I august 2005 blev den nye strandpark indviet, men uden det nye Helgoland. Først to år senerem i oktober 2007, påbegyndes den nye Helgoland.

Det stod færdigt i juni 2008, hvor de første badende kunne komme på et halvfærdigt Helgoland.

Da foreningen havde fået konstateret, at der ikke foreløbig ville blive råd til at færdigbygge Helgoland, undersøgte foreningen, om det var muligt selv at bygge omklædningsrum og sauna for medlemmerne.
 Og på en stormfuld generalforsamling i juni 2008 blev det besluttet, at foreningen selv ville bygge sine omklædningsrum og sauna.

Der var nu en venteliste til Det Kolde Gys på omkring 600. Dem besluttede bestyrelsen at tage ind i foreningen. På den måde kunne man få råd til at bygge de vedtagne bygninger uden at skulle ud og låne. Samtidig fik man sponsorstøtte fra NordeaFonden på 25.000 kr. og fra Tuborgfonden på 15.000 kr.

Omklædningsrummene skulle have været færdige inden jul, men man kom helt hen til begyndelsen af marts 2009 før såvel omklædningsrum som saunaer i både herre- og dameafdelingen var færdige.

I dag er Det Kolde Gys Københavns største vinterbadeforening med over 5000 medlemmer. Badeanstalten består i dag af en herre-, en dame og en fællesafdeling. Foreningen har 5 saunaer, 4 omklædningsrum og et fælleshus.