Nyhedsbrev 25/2-15: Nu skal vi prøve noget nyt: Fællestid !

Nu skal vi prøve noget nyt: Fællestid !

Resten af sæsonen frem til sommer kommer til at byde på store udfordringer for os alle. Der skal nemlig bygges.

Først er det TeamBade, der bygger et hus til livredderne i byggefeltet til højre for indgangen, og meget snart er det os, der bygger fællessaunaen. Og der bliver også bygget depot under halvtaget på servicebygningen inde på dameafdelingen.

Saunavognen og “Springerslottet” står i vejen for TeamBades byggeri og skal derfor fjernes inden byggeriet kan gå i gang.

Når springerslottet og containeren er fjernet, bliver det muligt at få saunavognen skubbet ind på land ad gangbroen, og vi sparer dermed udgiften til at få den sejlet væk.

Vi kan ikke bare sætte saunavognen et andet sted, for TeamBade vil have den tilbage nu, hvor det er nemt, og så den også kan lånes ud til andre.

Vi har lånt saunavognen af TeamBade helt tilbage fra 1. maj 2013. Aftalen var at den skulle leveres tilbage, når TeamBade bad om det, og vi havde selvfølgelig håbet på, at vi kunne låne den, helt indtil vores nye sauna var færdig.

Vi har været utrolig glade for saunavognen. Den har skabt rigtig meget godt samvær og glæde, og i høj grad bidraget til at vi nu opfatter os som een forening. Men heller ikke det midlertidige varer evigt, så vi må sige farvel til Moby Dick.

Byggeriet er planlagt til at gå i gang allerede den 3. marts.

Det giver store udfordringer, for fællesafdelingen har unægtelig taget en stor del af presset fra både herre og dameafdeling, samt opfyldt behov for den relativ store del af medlemmerne, der ønsker det ikke – kønsopdelte samvær.

Vi har holdt et ekstraordinært møde i bestyrelsen og gennemdrøftet hvad vi gør, når vi pludselig skal klare os på meget mindre plads, – og vi er kommet til, at selvfølgelig kommer det til at gå, – vi skal bare se på en bredere anvendelse af de faciliteter vi har til rådighed. Og så kan nogen af os tænke tilbage til for 6 år siden, da vi kun havde springerslottet. Det gik jo også. Måske fordi vi har bad.

Vi har derfor besluttet at indføre fællestid på både herre og dameafdelingen. Når der er fællestid, er der adgang for begge køn i både omklædning, sauna og bassin. Fællestiden fremgår af skemaet på hjemmesiden (http://detkoldegys.dk).

Gusmestrene har besluttet at stoppe gus. Herre og damesaunaerne er simpelthen for små, i forhold til hvad vi nu er vant til. Gusmestrene glæder sig i stedet til at starte op igen i den nye store sauna efter sommerferien.

Saunakapaciteten er jo mere end halveret, så vi håber, at I er åbne for at skaffe alle mulighed for at komme en tur i sauna. F.eks. ved at rykke ekstra tæt sammen, eller praktisere først ind først ud, eller kun een saunatur. Vi har ikke regler, vi tager hensyn.

På nuværende tidspunkt ved vi ikke om vi begrænses i vores adgang til fællesafdelingen, men vi beder alle om at tage hensyn til håndværkerne, og i fornødent omfang tage et håndklæde om den lille nøgne krop.

Alle håndværkerne får adgang til fælleshuset, så de kan varme sig og spise frokost.

Vi håber at vi alle får en god tid, og at I ser fællestiden som en god mulighed for at se noget nyt.

Og så til de spørgsmål I savner svar på:

Fra hvornår ? : Vi siger 3. marts, for det er den dato vi har fået meddelt. Men vi lægger besked på facebook og opslag på badeanstalten, når det træder i kraft. Så foreløbig fortsætter vi som hidtil

Hvornår er den nye sauna færdig ? det er den 14 uger efter vi har fået byggetilladelsen, som vi desværre stadig venter på. Men måske er den der i morgen, og så lader vi propperne springe, så hele København kan høre det.

Og hvor er grødisen vi lovede skulle komme ultimo januar ? Bestyrelsen beklager, men vi lover at tage afsted til Diskobugten for at hente den, når byggetilladelsen er kommet.

Vi orienterer løbende om ændringer i forbindelse med byggeriet på facebook og med opslag.

Vi ønsker jer alle godt badevand og masser af forårssol og lys!

Hilsen Bestyrelsen

26. februar 2015