Indkaldelse til ordinær generalforsamling 26. maj 2015

Dagsorden til Ordinær generalforsamling i Det Kolde Gys
Tirsdag den 26. maj 2015 kl 19.00, i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S

1) Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår ekstern dirigent
2) Valg af referent, bestyrelsen foreslår ekstern referent
3) Valg af 4 stemmetæller
4) Bestyrelsens beretning
5) Godkendelse af årsregnskab 2014/15
6) Budget 2015/16, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr årligt og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr
7) Valg af formand. Kirsten Monrad Jensen modtager genvalg.
8) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Jan Houmann udtræder af bestyrelsen. Kirsten Bech, Thomas Trier og Per Nørgaard modtager genvalg for en 2-årig periode. Dorrit Erlandsson modtager valg for en 1-årig periode.
9) Valg af 2 interne revisorer
10) Eventuelt

Generalforsamlingen stopper senest kl 22.00
Kom i god tid, så der er tid til registrering, udlevering af stemmesedler og især snak med hinanden. Vi serverer sandwich og vand.
Generalforsamlingen indledes med en sang under ledelse af morgenholdet.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Monrad Jensen

Materiale til generalforsamlingen:
Endelig dagsorden: DKG gf 2015 endelig dagsorden
Årsregnskab 2014/2015: Årsregnskab20142015EndeligVersion
Budget 2015/2016: Budget2015-2016 2015-05-19
Beretning 2014/2015: Beretning til generalforsamling den 26. maj 2015