Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 26, maj 2010 kl. 18.30 i festsalen på Kofoeds skole i Jenagade, 2300 København S.

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
5. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent og indskud for 2010/2011,
7. Behandling af indkomne forslag
8. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2010/2011 til godkendelse
9. Valg af kasserer for 2 år (Jørgen Melskens er villig til genvalg)
10.Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år
12 Valg af herrerepræsentant for 2 år (kan kun vælges af herrer.)
13 Valg af 2 revisorer for 1 år (Kirsten Monrad og Niels Hald er villig til genvalg)

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før general-
forsamlingen.

Bestyrelsen