Indkaldelse til generalforsamling 2018

Den årlige ordinære generalforsamling i Vikingeforeningen Det Kolde Gys afholdes:

Tirsdag den 29. maj 2018 kl 19.00
på Gerbrandskolen, Gerbrandsvej 9, 2300 København
(tæt på Sundbyvester Plads).

Generalforsamlingen starter præcis kl. 19.00 og slutter senest kl. 22.00, så kom i god tid, så der er tid til registrering, en sandwich og en snak med hinanden.
Medlemsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. maj 2018 kl 22.00.
Forslag sendes til dkg@detkoldegys.dk
I henhold til vedtægterne optages medlemsforslag på dagsordenen, hvis det er fremsat af mindst 30 medlemmer, eller hvis bestyrelsen er enig, i at forslaget skal optages på dagsordenen.
Forslag skal være formuleret således, at der kan stemmes ja eller nej til forslaget, og evt. økonomiske omkostninger ved forslaget skal angives.
For at holde generalforsamlingen indenfor de afsatte 3 timer henstiller bestyrelsen, at der kun stilles forslag, som har principiel karakter, eller som har større økonomiske konsekvenser.
Kandidater til bestyrelsen skal skriftligt melde og motivere deres kandidatur til bestyrelsen på samme måde som ovenfor senest den 8. maj kl. 22.00. Medlemmer er valgbare til bestyrelsen efter 2 års medlemskab.
Dagsorden omfatter følgende punkter:
• Valg af dirigent, referent og stemmetællere
• Bestyrelsens beretning
• Godkendelse af årsregnskab
• Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
• Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt interne revisorer
• Behandling af indkomne forslag
• Eventuelt.
Endelig dagsorden med tilhørende bilag, herunder årsregnskab, fremlægges på foreningens hjemmeside og til gennemsyn på Helgoland senest den 23. maj.
Forslag om fællesafdeling i sommerhalvåret
I år er der forslag om en sommerfællesafdeling fra den tænketank, der blev nedsat på sidste års generalforsamling. Tænketanken har arbejdet hårdt for at finde en løsning, der giver mulighed for solbadning, badning, omklædning og sauna for alle 3 segmenter: dame, herre og fælles. Og det er faktisk lykkedes for den.
Tænketanken skitserer både en vision for en udbygning af badeanstalten og et konkret forslag til en løsning, så vi i fuld respekt for de tre segmenters ønsker, kan tilbyde gode forhold for alle frem til visionen kan indfries. Det, vi skal stemme om, er således en løsning frem til, at vi kan realisere visionen om en udbygning af badeanstalten.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde talstærkt op og være med til at støtte Tænketankens arbejde. Med din stemme kan du være med til at sætte nye standarder for vores forening, samtidig med at vi værner om og sikrer det traditionelle Helgolands særkende. Vi rækker ind i fremtiden ved at stå på de gamle Helgoland traditioner, som vi alle holder så meget af. Derfor ser vi frem til, at du kommer og hjælper os med at realisere visionen og vores aktuelle udfordring.

Bestyrelsen, den 28. april 2018