Fortsættelse af generalforsamlingen, tirsdag den 20. juni kl. 19

Kære medlemmer!

Generalforsamlingen den 30. maj blev ikke færdig. Vi nåede de 7 første punkter, så vi starter med punkt 8 tirsdag den 20. juni kl. 19 i Amager Bio. Kom i god tid!

Dagsordenenfor fortsættelsen ser sådan ud:
Tirsdag den 20. juni 2017 kl 19.00, i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S

8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Kirsten Bech modtager genvalg for en 2-årig periode. Thomas C. Trier modtager genvalg for en 2-årig periode. Per Nørgaard Andersen modtager genvalg for en 2-årig periode.

Ivan Als, Casper Biering og Rasmus Klinck opstiller som bestyrelseskandidater.

9 Valg af 2 interne revisorer.

Anders Hjort og Lis Meyer genopstiller.

10 Forslag

Forslag fra bestyrelsen:
1. Bademuligheder sommeren 2017
2. Tænketank om fordeling m.v. fra sommeren 2018
3. Foranalyse vedr. udvidelse af badeanstalten
Indkommet forslag fra medlemmer:
Fremtidig brug af bygninger og areal

11 Eventuelt

Her finder du materialet for de enkelte tilbageværende punkter som PDF-filer:
Oprindelig dagsorden
Kandidaternes opstillingsgrundlag
Forslagene

Print selv, hvis du har mulighed for det.

Alt materialet er fremlagt på papir til gennemsyn på Helgoland og Lille Helgoland.

Husk: Vores vedtægter tillader ikke fuldmagter. Medlemsforslag, som er fremsat af mindst 30 medlemmer, bortfalder, hvis ikke mindst 20 af forslagsstillerne er til stede ved afstemningen. Er du på en stillerliste, skal du manuelt registreres når du kommer. Kom i god tid, så der er tid til registrering og især snak med hinanden. Vi serverer sandwich og vand. Generalforsamlingen stopper kl. 22.00.

Bestyrelsen opfordrer alle, der kan, om at komme til generalforsamlingen. Det er vigtigt, at generalforsamlingen repræsenterer foreningens medlemsskare bredt. Vi var glade for det store fremmøde den 30. maj, så kom og stem igen den 20. juni kl 19 – din forening behøver dig!

Med gyserhilsen

Bestyrelsen