Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 18. juni kl 19.00

Det Kolde Gys

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
Onsdag den 18. juni kl 19.00 på
Loftet, Øresundsvej 4, 2. sal

Dagsorden
1 Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår ekstern dirigent
2 Valg af referent, bestyrelsen foreslår ekstern referent
3 Eksklusion af Eva Jordy
Bestyrelsen har besluttet at indstille Eva Jordy til eksklusion.
Eva Jordy har ønsket, at bestyrelsens indstilling afgøres på en ekstraordinær generalforsamling.

På bestyrelsens vegne
Kirsten Monrad Jensen
4. juni 2014

Der vil være medlemsregistrering og udlevering af stemmeseddel fra kl 18.30