Åbningstider

Hele året

Saunaer: Tændt kl. 5:00 – 22:30 alle ugens dage

De er slukkede, mens der er rengøring, hvilket sker i morgentimerne:

 • Mandag i fællessaunaen
 • Onsdag i herresaunaerne
 • Fredag i damesaunaerne

Døre til saunaer og omklædningsrum er aflåst kl. 23-05

Vintersæson: 1. oktober – 30. april

 • I vinterbadesæsonen er der kun adgang for medlemmer med nøglebrik
 • Nøglebrikken er personlig. Man må ikke benytte et andet medlems nøglebrik
 • Det er ikke tilladt at lukke andre ind, eller at udlåne sin nøglebrik, og man  mister sit medlemskab, hvis man gør det alligevel
 • Karrusellen skal benyttes til ind og udgang. Hvis man medbringer barnevogn eller er gangbesværet, kan man få adgang gennem barnevognslågen ved at skrive til dkg@detkoldegys.dk

Sommersæson: 01. maj – 30. september

I hele sommersæsonen er der offentlig adgang til det store fællesområde.

Det er kun medlemmer, der har adgang til saunaer, omklædningsrum og fælleshuset “Kongressen”, og det kræver nøglebrik at komme ind, så husk at have den med dig rundt.

 • Den store fællessauna er lukket
 • Den store sauna i herre -afdelingen bliver til fællessauna
 • Herre -afdelingen deles op, så der bliver fællesområde bag den store sauna

Forsæson: 01. maj – 22. juni samt
Eftersæson: sidste mandag i august – 30. september

 • Kun medlemmer har adgang til herre- og dameafdelingen med nøglebrik

Livreddersæson: 23. juni (Skt. Hans) – sidste søndag i august

 • Herre- og dameafdelingerne har åbent for offentligheden kl. 10-18 – dog kun på brædderne. Saunaer og omklædningsrum er stadig kun for medlemmer. Resten af dagen er der kun adgang for medlemmer på herre- og dameafdelingerne.
 • Der er livreddere til stede hver dag kl. 10-18