Dagsorden og bilag til ordinær generalforsamling i Det Kolde Gys 18. maj 2016

Det Kolde Gys

Dagsorden til Ordinær generalforsamling i Det Kolde Gys
Onsdag den 18.maj 2016 kl 19.00, i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S

1 Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår ekstern dirigent
2 Valg af referent, bestyrelsen foreslår ekstern referent
3 Valg af 4 stemmetæller
4 Bestyrelsens beretning
5 Godkendelse af årsregnskab 2015/16
6 Budget 2016/17, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr årligt og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr
7 Valg af kasserer. Thomas Frisendal modtager genvalg.
8 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jørn Johansen udtræder af bestyrelsen. Dorrit Erlandsson modtager genvalg for en 2-årig periode. Troels Norup Panild modtager valg for en 2-årig periode.
9 Valg af 2 interne revisorer.
10 Forslag fra bestyrelsen om byggeri af omklædnings- og saunafaciliteter
11 Eventuelt

Generalforsamlingen stopper senest kl 22.00.

Kom i god tid, så der er tid til registrering og især snak med hinanden. Vi serverer sandwich og vand.

På bestyrelsens vegne
Kirsten Monrad Jensen
11. maj 2016

Se dagsorden som pdf DKG gf 2016 endelig dagsorden
Se beretningen for 2016 Det Kolde Gys Beretning 2016
Se årsregnskab 2015 – 2016 DKG Årsrapport 2015 2016
Se Budget 2016 – 2017 Budget 2016 2017
Se forslag fra bestyrelsen dkg forslag gf2016 final