Endelig indkaldelse generalforsamling 27/5-2014 kl 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Amager Bio på Øresundsvej 6.
Den endelige dagsorden er:
1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår ekstern dirigent
2. Valg af referent, bestyrelsen foreslår ekstern referent
3. Valg af 4 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af årsregnskab 2013/14
6. Forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter
7. Forslag fra Viggo Christiansen om fællessauna mellem herre og dameafdelingen
8. Forslag fra bestyrelsen om fællessauna i byggefelt på fællesafdelingen
9. Budget 2014/15, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår kontingent på 600 kr årligt (stigning på 100 kr) og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr
10. Valg af kasserer. Nicolas Barnstein modtager ikke genvalg. Thomas Frisendal modtager valg som kasserer
11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
12. Valg af herrerepræsentant. Jan Houmann modtager genvalg
13. Valg af 2 interne revisorer
14. Eventuelt.

Vi skal beslutte et nyt sæt vedtægter og en ny fællessauna, og vælge 4 kompetente medlemmer til bestyrelsen.

Her er al materialet til den ordinære generalforsamling tirsdag den 27. maj kl 19:

(Klik på den/dem, du vil downloade. De er i PDF-format, som kræver at du har en Adobe Reader eller tilsvarende).

DKG gf 2014 endelig dagsorden
Det Kolde Gys.beretning 2014
DKG Regnskab 2013-14 og budget 2014-15
DKG Vedtægtsforlag 2014
Forslag til ny fællesudsigtssauna
Bestyrelsens saunaforslag 2014

Print selv fra linkene ovenfor og tag med. Vi har et begrænset antal kopier med til generalforsamlingen.

Kom i god tid, så der er tid til indtjekning og udlevering af stemmesedler og at mødes med hinanden.
Vi byder på sandwich og vand.

Vi håber at se mange af jer.

Med gyserhilsen

Bestyrelsen