Bestyrelsesmøde den 15. marts 2017

Bestyrelsesmøde den 15. marts 2017 kl 18.00 på Helgoland

Deltagere : Dorrit, Per, Troels, 2xThomas, 2x Kirsten.

Dagsorden :
1. Byggeri
2. Medlemsundersøgelse
3. Personsag
4. Generalforsamling
5. Orientering og evt

Ad 1 – Byggeri
Byggeriet skrider planmæssigt frem. Bænkene bliver med oplukkelige sæder så de bliver nemmere at rengøre. Kb aftaler placering af lys med Søren og Kristian. Der monteres udvendig hane til vand på vestsiden af den nye fællessauna og vand og vask i teknikrum til nye fællessauna.

Ad 2 – Medlemsundersøgelse
Spørgeskemaet til medlemsundersøgelsen er testet. Det undersøges hvilket program der skal afvikle undersøgelsen. Resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen bliver lagt på hjemmesiden og bliver gennemgået på generalforsamlingen.

Ad 3 – Personsag
Bestyrelsen er enige om det videre forløb.

AD 4 – Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes 30 maj kl 19 i Amager Bio.
Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg . Trier ønsker ikke at genopstille. Han synes det nogen gange er svært at færdes på badeanstalten som bestyrelsesmedlem. Han vil gerne bare kunne bade som alle andre uden at blive mødt med utilfredse henvendelser. Det er især et sommer problem . KB oplever den samme belastning. Det er et problem som vi skal tage alvorligt . Øvrige genopstiller.
Lokale, dirigent og referent er aftalt. Vi bestiller sandwich fra samme sted som sidste år. For at undgå madspild vil vi bede medlemmerne om en forhåndstilkendegivelse om de vil have mad.

AD 5 – Orientering og evt.
Vi har bestilt opsætning af et lille køkkenarrangement i fælleshuset, så der kommer rindende vand og vask med afløb.
Dorrit bestiller et førstehjælpskursus som tilbydes interesserede medlemmer. Seneste nyt: Kurset bliver søndag 23. april kl. 15- 19.
Ved ulykke ringes 112 og opgives L 110. L110 er lokation for Helgoland.

Kirsten 17. marts 2017