Referat af bestyrelsesmøde den 13. januar 2013

Referat af Bestyrelsesmøde den 13.januar 2014

Hos Kirsten Bech

Til stede Thomas Frisendal, Thomas Trier, Kirsten Bech, Jan Houmand og Kirsten Monrad Jensen (ref) via tlf.
Jan Andersen og Nicolas Barnstein meldte afbud umiddelbart inden mødets start.

Punkt 1. Personsag
KMJ redegjorde for status i den verserende sag om eksklusion af et medlem.
NN havde ikke svaret på den skriftlige høring om hvorvidt NN havde bemærkninger til den påtænkte eksklusion. Bestyrelsen drøftede sagen igen, og besluttede at ekskludere NN fra foreningen.
Foreningens advokat vil blive bedt om at foretage det videre i sagen..
Evt.
Besluttede at indkøbe en ipad til brug for morgensangen.

Kirsten