Bestyrelsesmøde i DKG den 21. april 2009

Så er referatet af bestyrelsesmødet fra d. 21. april klar. Der har været nogle tekniske problemer, der har gjort, at det tog lidt længere tid med at få det færdigt. Beklager meget! Mvh. Bestyrelsen.

1.    Siden Sidst
2.    Generalforsamlingen den 25. maj 2009
3.    Forslag til nye vedtægter
4.    Økonomi og medlemstal
5.    Status på Helgoland
6.    Nyt fra Dame- og Herrerepræsentant
7.    Standerstrygning den 28. maj
8.    Nyt fra Fugl og Fisk

AD 1
Der er stadigvæk problemer med pumpebrønden så vi kan hurtigt få store problemer med
udskylning i toiletterne. Det er imidlertid ikke Det kolde Gys’ ansvar,  så Peter Vorgaard fra forvaltningen må tage affære, og især nu, hvor badeanstalten bliver åben for offentlig- heden, hvilket sker den 1. eller d. 8. juni.

Der er kommet nogle småregninger efterfølgende i forbindelse med byggeriet, som bestyrelsen skal  sørge for at kigge nærmere på,  da det ikke er sikkert, at regningerne er DKG’s

Nu er forsikringen endelig gået i orden på omklædningsrummene, så vi kan ånde lettet op
og ikke  længere frygte, at storm eller ild tager husene fra os.

Team bade har afleveret en CD-rom med billeder af byggeriet lige fra starten. Der kan nok
findes  noget at bruge disse billeder til.

Saunagulvene holder desværre ikke, vi skal have fundet en løsning på en ny gulvbelægning.

Der er alt for mange splinter i gulvplankerne på dækket, dette skal forvaltningen også bringe i orden hurtigst muligt.

AD2
Vi skal have indkaldt til Generalforsamling, idet fristen for opslag er 4 uger, så den skal op
senest på mandag..

Festsalen på Kofoeds Skole, hvor Generalforsamlingen holdes, er tom, når bestyrelsen kommer, så vi skal have sat stole op og sat mikrofonanlægget til.

Der skal sørges for adgangskontrol af medlemmerne ved afkrydsning på medlemslister.

AD  4
Vi er nu ca. 1400 medlemmer , dog daler tallet nok med ca. 50, idet der er restancer fra 2008/2009, hvor skyldnerne vil blive slettet af foreningen snarest.

Der tages ikke medlemmer ind før til efteråret igen.

Vi fik solgt foreningens obligationer til en rimelig kurs og brugte så pengene til sidste  afdrag  på byggeriet.

Allerede nu er der heldigvis mange som allerede har betalt kontingent for 2009/2010 så takket være dem, kører vi videre uden en lånefinansiering.

AD 5
Etape 1 af Helgoland er officielt ikke helt færdiggjort og forvaltningen har derfor nogle hængepartier de stadigvæk må tage sig af.

Der er dog kommet toiletadskillelse på begge toiletter og den manglende vask er sat op hos damerne, så lidt efter lidt kommer tingene nok på plads.

Der er også blevet drøftet trapper. Et stort ønske fra mange er at få en trappe på herre- og dameafdelingen mage til den ii fællesafdelingen  Carsten Hoff  kigger på det.

Pumpebrønden er som allerede nævnt ikke god, men problemet skal Kommunen løse.

Bestyrelsen kigger videre på muligheden for at få bygget et klubhus af det træ, som var tilovers fra byggeriet, men vi skal jo have den fornødne tilladelse.

Da det har lange udsigter med 2. etape så gælder det om at skabe så mange kontakter på rådhuset som muligt, og få dem til at høre på os.

AD 6
Der er standerstrygning den 28. maj kl. 18.30 og bestyrelsen har fået en henvendelse fra nogle nye medlemmer, som bl.a. godt vil hjælpe Kurt Wilken med musikken. De vil også gerne bidrage ved at stå for nogle forfriskninger, så nu må vi se, hvad aftalen bliver, men ellers bidrager foreningen ved at betale råvarerne.

Vi får se hvad der kan stables på benene til den 28.

AD 7
Fugl og Fisk og Flyvefisken:
DKG er i perioden blevet medlem af en forening, der hedder “Fugl og Fisk”. De ejer en dejlig motorbåd med plads til 10-12 mennesker. Den kan man komme ud og sejle med for billig penge. Vi har et medlem i bestyrelsen af foreningen Fugl og Fisk, og vi har blandt vores medlemmer en kaptajn, som har ret til at føre båden. Dvs. at små grupper her i Det Kolde Gys kan arrangere ture til f.eks. Saltholm og Flakfortet.

AD 3
Jette og Kitty fra vedtægtsudvalget var forbi med tilrettede noter, og det foreløbige arbejde
ser godt ud, så det ser lovende ud for færdiggørelsen. Men nu må vi jo se, hvordan det går
med  det videre forløb