Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 marts 2018 – Det Kolde Gys

Referat: Bestyrelsesmøde 8. feb 2018

Referat af bestyrelsesmøde i det Kolde Gys den 8. februar 2018

Deltagere: Kirsten Monrad, Kirsten, Dorrit, Rasmus, Per og Troels. Afbud fra Thomas.

1. Generalforsamling. Dato, lokale dirigent, mv herunder valg til bestyrelsen
Vi kan ikke bruge Amager Bio der er under ombygning indtil november.
Dorrit undersøger festsalen på Gerbrandtsskolen i perioden 29-31. maj.
Kirsten M undersøger om advokaten fra de tidligere generalforsamlinger er ledig i den periode.
Der holdes opstillingsmøde i marts, hvor der orienteres om bestyrelsesarbejdet. Thomas har meddelt, at han ikke genopstiller som kasserer. Dorrit og Troels er også på valg.

2. Jubilæum – herunder bog
Det drøftes nærmere på bestyrelsesseminaret om formen på bogen. Skal det være en bog skrevet af et par forfattere, eller en antologi med bidrag fra flere forskellige.

3. Tænketank – status for overvejelserne, behandling af kommentarerne fra spørgeskemaundersøgelsen.
Tænketanken arbejder med forskellige modeller til at skabe plads for alle tre segmenter om sommeren, og hvordan de forskellige modeller kan præsenteres og drøftes med medlemmerne, inden de behandles på generalforsamlingen.
Efter en længere drøftelse blev det besluttet, at det drøftes på bestyrelsesseminaret om der skal laves en maskinel bearbejdning af de kvalitative kommentarer. Anders opsamling på de ønsker, der kunne læses ud af kommentarerne, cirkuleres i bestyrelsen.

4. Sundhedsprojektet fra Rigshospitalet
Vi er blevet kontaktet af forskere fra Rigshospitalet om gennemførelse af en undersøgelse af virkning af vinterbadning på dannelse af brunt fedt, og dermed kan forebygge livsstilsygdomme som diabetes og hjertekar sygdomme. En gruppe af forsøgspersoner skal vinterbade 3 gange om ugen fra efteråret til foråret. Et medlem af DKG skal følge dem, og stå for det praktiske. Bestyrelsen var positiv overfor, at forsøgsgruppen kan få adgang til DKG. Der laves en nyhed som præsenterer forsøget til offentliggørelse i eftersommeren før forsøget går i gang.

5. Emner bestyrelsesseminar
Afholdes lørdag den 18, marts fra kl. 11.00
Bog projekt
Vedtægtsændringer om brug af urafstemninger
Tænketank
Behandling af de kvalitative kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen
Hvor mange kan vi være – grænser for vækst

6. Evaluering dåb
Der havde været meget positive tilbagemeldinger omkring arrangementet både på eftermiddagsdelen og på aftendelen.
Der gennemføres detailevaluering i dåbsgruppen, der skal bl.a. ses på musikken til dagsarrangementet og hvad der skal serveres af varm drik til gæsterne-

7. Småpunkter: Karussel, Henvendelse fra gusmestrene, Gymnastikredskaber, Lokaludvalget, frivillig middag og eventuelt

7.1. Karrusel: Per undersøger erfaringerne fra Charlottenlund, og rykker lokal håndværker omkring et tilbud på opsætning

7.2. Henvendelse fra gusmestrene:
1. Cocktailgus den 20/4 (passer datoen bestyrelsen og kan vi bruge samme opkrævningssystem (conventus) som sidst)
Svar: Det er ok
2. Saunaens dag den 14/4 (kan vi lave lidt flere gus denne dag og bruge eksempelvis birkekvaste)
Svar: De ekstra gus skal være oliefri, men OK med birkekvaste, der dog forudsætter dog efterfølgende oprydning – kom med et mere udspecificeret forslag
3. Sommergus Hvilke dage og tider ønsker bestyrelsen at vi guser i sommersæsonen. Hvornår slutter vintergussæsonen i år og hvornår starter vi sommergussæsonen.
Svar: Det ved vi først senere. Bestyrelsen vender tilbage.

7.3. Gymnastikredskaber
Nogle af gymnastikredskaberne hos herrerne er gået i stykker. Der kan købes nye redskaber ind inden for en beløbsgrænse på 5.000 kr.
7.4. Lokaludvalget
Der var ikke nogen der umiddelbart havde lyst til at gå ind og overtage Thomas plads i lokaludvalget.

7.5. Frivillig middag
Der afholdes frivillig middag fredag den 16. marts. Vi bliver ca. 30 deltagere. Der blev drøftet forskellige steder til afholdelse af arrangementet.

Bestyrelsesmøde den 5. december 2017

Referat af bestyrelsesmøde i DKG den 5. december 2017

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer
Dirigent: Kirsten Monrad
Referent: Troels

Ad 1. Medlemsstatus
Vi er pt. 5020 medlemmer.
Sidste gang introkursus i december blev udbudt blev der udsolgt meget hurtigt. Det var i modsætning til i november, hvor der gik et par dage. Noget af forklaringen er måske den åben hus dag vi havde sidst i november.
Bestyrelsen tager på sit møde i januar stilling til om der skal lave flere introkursus i sæson 2017-2018.

Ad 2. Dåb 2018
Der er dåb den 3. februar 2018. Der var et ønske om der kom noget mere kraft og saft i dåben, og der blev som eksempel på det nævnt dåben 2004, hvor der ligger et indslag på YouTube.
Per og Dorrit står for bestyrelsen for organisering af arrangementet sammen med Anders Hjorth.

Ad 3. Tænketank
Der er god gang i arbejdet. Der blev redegjort for de tre modeller som tænketanken arbejder med. Der er næste møde i tænketanken mandag den 8. januar 2018, og et længere møde søndag den 28. januar 2018.

Ad 4. Adgangskontrol
Der havde været gennemført adgangskontrol en søndag aften inden gus. 35 personer havde deltaget i adgangskontrollen. Der havde ikke været problemer i nogen tilfælde. Data fra nøgletælleren og fra besøgsregistreringen tyder på, at det kun er i ca. halvdelen af tilfældene, at der sker åbning med nøgle (typisk fordi flere gå ind ved den samme nøgleåbning). Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for indførelse af en sikkerhedskarrusel, som man f.eks. kender det fra Charlottenlund.

Ad 5. Gusmestermøde
Der havde været afholdt gusmestermøde som Dorrit havde deltaget i. Der bliver uddannet et nyt hold gusmestre i foråret (5-8 personer). Bestyrelsen var enig i et forslag fra gusmestrene om, at der på helligdage, som ikke falder på en søndag, guses på søndagstidspunkterne, men at eftermiddagsguset er ikke duftfrit. De tre koordinatorer for gusmestrene deltager i bestyrelsesmødet i januar. Her skal der bl.a. drøftes gustidspunkter for foråret 2018.

Ad 6. Aktindsigt over henvendelser til kommunen om DGK i foråret og sommeren 2017
Punktet flyttes til et senere bestyrelsesmøde.

Ad. 7. Vicevært
Bodil er startet. Der er lagt bog, hvor man kan skrive om opgaver til hende. En tilsvarende laves fra bestyrelsen, hvor hun også skriver hvad hun laver. Pt. arbejder hun på Helgoland om fredagen, men det kan måske blive flyttet til om onsdagen. (Thomas Trier har henvendt sig til bestyrelsen om opgaver, han kunne løse med honorar og bruge i sit studie. Bestyrelsen var enige om at afvise dette tilbud, da Thomas tidligere har fået et bud om at varetage disse opgaver. Da det er et person spørgsmål medtages dette ikke i de offentlige tilgængelig del af referatet).

Ad 8. Lille Helgoland
Johnny Cash stopper med at føre tilsyn med Lille Helgoland. Bestyrelsen tager på januar-mødet stilling til hvem der skal overtage dette arbejdet.

Ad 9. Saunatemperatur
Der har været et ønske om at saunatemperaturen på den store sauna på herreafdelingen skal sættes op til 90 grader. Den er i dag 80 grader. Den lille sauna på herreafdelingen er på 90 grader. Bestyrelsen besluttede, at holde fast ved den nuværende temperatur, for at sikre valgmuligheder. Der ses på om der kan gøres noget ved temperaturfaldet, når varmen pga. timeren stopper. Det kan muligvis være en forklaring på, at den store sauna nogle gange føles kold.

Ad 10. Nytårskur og kontortid januar
Thomas og Dorrit står den organisering. Den ligger kl. 14.00 og koordineres med saunaguset kl. 15.00.
Troels hjælper Thomas med kontortiden i januar (den 6. januar 2018, kl. 11-12).

Ad 11. Diverse henvendelser herunder pressehåndtering
Håndtering af en række konkrete henvendelser blev vendt. Der var enighed om at vi ved seriøse pressehenvendelser skulle være så imødekommende som det praktisk er muligt. Et medlem fra bestyrelsen tager med den pågældende person fra pressen rundt på anlægget, besvare spørgsmål, formidler kontakter til Teambade, medlemmer, etc. Henvendelse fra haveforening udsættes til et senere bestyrelsesmøde (et sommerønske om at kunne bruge anvende Lille Helgoland)

Ad 12. Mødeplan forår 2018 og opgaver frem til næste generalforsamling
Kommende bestyrelsesmøder
Tirsdag den 9. januar 2018, kl. 18.30
Torsdag den 8. februar 2018, kl. 18.30
Tirsdag den 6. marts 2018, kl. 18.30
Tirsdag den 10. april 2018, kl. 18.30 (forberedelse af generalforsamling)

På januar mødet skal vi overveje om der skal arbejdes med vedtægtsændringer op til generalforsamlingen.
Der skal tages stilling til om der skal laves en natlukning af badeanstalten i nattetimerne f.eks. fra kl. 00.00 til kl. 05.00 i de mørke måneder (f.eks. fra og med november til og med februar).