Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 januar 2017 – Det Kolde Gys

Bestyrelsesmøde den 10. januar 2017

Det Kolde Gys
Bestyrelsesmøde den 10. januar 2017 kl 18.00 på Helgoland

Deltagere : Dorrit, Troels, Per, Thomas F, 2x Kirsten, afbud fra Thomas T.

Dagsorden :

1. Byggeri og opfølgning på medlemsmøde
2. Dåb
3. Medlemsundersøgelse
4. Næste introduktion
5. Evt

Ad 1 – Byggeri og opfølgning på medlemsmøde
På baggrund af de indkomne bemærkninger på mailen og medlemsmødet besluttede vi at ændre saunaen på herreafdelingen, således at der ikke er nødudgang mod nord men derimod mod øst og etablere en tværgående bænk i den nordlige ende af saunaen. Vi opnår dermed at der ikke bliver indblik til dækket mod nord og at der kommer et par ekstra pladser i saunaen. Vi prøver også om skillevæggen mellem forrum og sauna kan rykkes en tand mod syd.
Der kommer naturlig ventilation i begge saunaer, med luftindtag udefra. Spjæld til luft ind og ud styres manuelt og med automatik, så der kan lukkes om natten og når der guses.
For at skabe plads til luftindtag laves en lav brøstning på frontsiden af begge saunaer. Den vil også have funktion om sommeren som rygstøtte, når der solbades

Ad 2 – Dåb
Dåbsforberedelserne skrider planmæssigt fremad. Kirsten B har løbende møder med Anders Hjorth. 2x Kirsten har aftalt menu med Sundby sejl. Thomas F har lagt tilmelding til dåbsfest på hjemmesiden. Det er også muligt at tilmelde sig i Sundby sejl.

Ad 3 – Medlemsundersøgelse
Vi gennemgik udkast til spørgeskema til medlemsundersøgelse igen. Det er ved at være der. Thomas og Troels arbejder videre med formuleringerne og ser om det kan gøres kortere. Vi besluttede at alle medlemmer spørges og at det forinden testes på en mindre gruppe.

AD 4 – Næste introduktion
Vi ved ikke om der er basis for endnu et introhold i denne sæson. Vi besluttede at udbyde 2 hold tirsdag den 28. februar kl 15 og 16.30 med 50 pladser på hvert hold.
Det kan først blive ultimo febr fordi vi skal have tid til dåben og så kommer der vinterferie i uge 7 og 8. Det kan betyde, at der er en del der finder at sæsonen bliver for kort og derfor ikke vil melde sig ind nu. Det bliver til fuld kontingent. Såfremt der ikke er mindst 50 der melder sig, så der kan samles et fuldt hold, aflyser vi og tilbagefører indbetalingerne. Tilmelding bliver mulig fra 2. febr kl 07. Der bliver ikke flere introhold i denne sæson. Næste intro vil være til september.

AD 5 – Evt.
Nytårskuren hvor vi ønskede hinanden godt nytår gik fint. Gæstedagen var også en succes. Der var mange glade gæster og saunaerne var mere end fyldte. Personsagen afventer landsrettens afgørelse, der mangler tov på nogen af trapperne, det elektroniske termometer er stadig ikke dukket op.
Ingen skader i forbindelse med højvande og storm. Vandet steg op over gulvet på lille Helgoland, men ingen skader på låse og el.
Kommende bestyrelsesmøder er aftalt til 7. febr.,15. marts, 19. april alle dage kl 18 på Helgoland.
Generalforsamling bliver tirsdag den 30. maj kl 19 i Amager Bio.

Kirsten 18. januar 2016

Stammens ældste 30. juni 2016

Sammenkomst for gamle gysere på Helgoland den 30 juni 2016.

Vi startede kl.12. Der var mødt 24 op og gensynsglæden var stor.
Espen var repræsentant for Herluf Kamp, der gerne ville have været med, men havde ikke helbred til det. Herluf fylder 97 år her i august.
Vi fik et glas champagne til velkomstdrink og det skabte en munter stemning. Der blev budt velkommen og vi sang ”Er du trist og har du sorg i sinde, så kom ud til os på Helgoland.”
Der blev serveret højt belagt smørrebrød, øl, vin og ”Dr. Nielsen” og snakken gik livligt.
Erna som er 91 år, fik ”stammens ældste” medalje, hvilket hun blev meget glad og overrasket over.
Anders og Lola holdt tale, der kom mange minder frem fra gamle dage, sjovt og hyggeligt. Fint at være emeritus på Helgoland. Der blev også vist billeder fra før i tiden.
Vi sang igen. Fik kaffe og kage. Der blev skålet for Springer og Gurli, der begge fyldte år den 29/6
Selvfølgelig blev der udbragt et ”Hissa, hussa, hejsa”for de to.
Historier blev fortalt og gamle dage nævnt flere gange og kan du huske osv. En skøn sammenkomst, som vi håber bliver en tradition.
Til slut sang vi ”Sku’ gammel venskab rejn forgo” og der blev råbt hurra for Helgoland.
Vi gik udenfor og der blev taget et gruppebillede. Preben fløjtede af omkring kl. 15,
vi sagde farvel og gik hjem glade og opløftede.
Ref. Helga
Fotos Anders Hjorth

A__DEE3

A__3782

A__906E