Revideret budget for regnskabsåret 2011/12

Opdatering vedr. budget 2011/12

Vedlagt revideret budget for regnskabsåret 2011/12 således som det blev besluttet på den ordinære generalforsamling. Den forsinkede offentliggørelse skyldes konvertering til nyt medlems- og opkrævningssystem, der har taget længere tid end forventet.

Revideret_budget_2011-2012

Resultatopgørelse (- er indtægt / + er udgift)

Budgettet er ændret i forhold til det budget der blev præsenteret på den ordinære generalforsamling (underskud 478 t.kr men med tælle fejl, så rettet bliver det et underskud på 978 t.kr).

Det reviderede budget udviser et underskud på 513 t.kr, hvilket er en positiv ændring på 465 t.kr.

Den positive ændring kan forklares således: en forventet stigning i indtægter (+145 t.kr, er realiseret), et forventet fald i direkte omkostninger (påvirker positivt +350 t.kr) samt en forventet stigning i administrationsomkostninger (påvirker negativt -30 t.kr), hvilket medfører en positiv ændring på i alt 465 t.kr.

Balance. (+ er aktiver / – er passiver)

De forventede aktiver ultimo regnskabsåret forventes at andrage 827 t.kr (kontanter og depositum i alt 807 t.kr og tilgodehavender 19 t.kr).

De forventede samlede passiver ultimo regnskabsåret forventes ligeledes at andrage 827 t.kr fordelt på egenkapital (682 t.kr) og skyldige poster (145 t.kr).

Dvs. at vi forventer med udgangen af regnskabsåret 2011/12 at have en positiv egenkapital på 682 t.kr (kontanter) efter at have betalt det nye klubhus.

Ovenstående vil blive uddybet yderligere på næste ordinære generalforsamling, såfremt der er behov herfor.

Med gyser hilsen

Brian, kasserer