Generelle regler

Vi er en gammel forening med traditioner og værdier. Dine handlinger gør en forskel for fællesskabet, og ved at efterleve vores regler er du med til at værne om vores kultur i Det Kolde Gys.Generelle regler_DKG