Referat fra bestyrelsesmøde i Det kolde Gys den 19. februar 2009.

1. Siden Sidst.

Der har været afholdt årlig dåb i Dragør, Køge og Vedbæk vinterbadeforeninger og
alle 3 steder  var bestyrelsen repræsenteret.

I forbindelse med vores dåb var foreningen fredag den 6. februar vært for en beskeden
middag for 28 medlemmer af Berliner Seehunde, som for første gang havde taget turen til DKG’s dåb
og jubilæum.

2.  Evaluering af dåb og 80 års jubilæum.

Efter at jubilæum og dåbsfestligheder er overstået er det tid at foretage en evaluering
af arrangementet.

Selve dåben på Helgoland klappede nogenlunde efter planen og både tilskuere og
aktører fik heldigvis en dejlig oplevelse med hjem. Det havde ikke været muligt at
arrangere noget show i år på grund af byggeriet, da tidsfristerne for færdiggørelse
ikke helt har holdt. Vi havde dog heldigvis fået adgang til husene, således at ingen
behøvede at stå og fryse.

Berliner Seehunde lavede heldigvis deres eget show så sammen med trommer og
Kanonlauget var der lidt fest og farver alligevel. Udskænkning af Glühwein var også
en succes for over 13 liter forsvandt som dug for solen.

Der manglede afspærringer så der var blevet lidt mindre kaotisk på broen, men det
må vi se på til næste år, når der forhåbentlig ikke foregår byggeri omkring os.

Det nye køkken i Sundby Sejl stod for maden til festen og det blev vel modtaget af
deltagerne, selv om der var lidt mindre, så var kvaliteten lidt højere. Dog skal vi ikke
have grøn og rødternede voksduge på igen.

Adskillige gæster fra andre foreninger deltog også i festen og DKG fik forskellige gaver
hvoraf nogle vil blive hængt op i omklædningsrummene og de våde varer bliver brugt
til enten opmærksomheder eller skænket op til f.eks. standerhejsning og standerstrygning.

3.  Status på Ny Helgoland

Vi har netop lige fået overdraget de to omklædningsrum med de forbehold der endnu
er, men bestyrelsen vil snarest foranledige omstilling af låsecylindre, så vi kan bruge
vores portnøgle til at låse op og i med.

Snedkeren er gået i gang med at lave saunaer så små fremskridt skeer der da.
Ved udgangen af februar forsvinder arbejdsskuret og handicaptoilettet, da posten på ca.
11.000 kr. pr. måned godt kan bruget til noget andet. De resterende håndværkere bruger så
vores lille skur (Perlen) og snedkeren aflåser saunaen til sit værktøj indtil han er færdig.

Toiletterne i servicebygningen er lovet færdige til brug, således at vi ikke står uden. Men da der ikke er lås på toiletdøren, bør alle tage hensyn til hinanden.

Den sølvfarvede container bliver stående, men bliver indkapslet i en kasse ved siden
af det lille hus.

Vi skal også have set på gulvbelægninger til saunaen for vi skal have noget som er
nemt at gøre rent og kan tåle meget vand.

Bestyrelsen har indledt forhandlinger med Københavns kommune og Lokale og anlægsfonden om at få eksterne midler til at finansiere de store saunaer, så det bliver spænd-
ende om vi er heldige.

Vi har netop fået bevilget 25.000 kr. fra Nordea, så det siger foreningen da tak for, alt
hvad vi kan hente er jo velkomment.

3.  Økonomi og medlemstal

Vi er jo som tidligere nævnt blevet flere medlemmer end nogensinde i DKG, og
Bestyrelsen er da godt klar over at det betyder øgede forpligtelser i flere retninger.
Bl.a . skal den fremtidige rengøring overvejes, ligesom vi for øjeblikket godt kunne
bruge lidt konsulentbistand i forbindelse med regnskabet da vi i år både har et  driftsregnskab og et byggeregnskab.
Heldigvis har bestyrelsen allerede fået mange tilkendegivelser fra medlemmer som
godt vil foretage frivillig indbetaling af næste års kontingent før tiden, således at vi
er sikre på at være selvfinancierede også på sidste del af byggeriet.

4. Nyt fra dame og herrerepræsentant.

Herrerepræsentanten var fraværende, men Lillian fortalte at salget af nøgler gik strå-
lende og at hun personlig synes at det var dejligt med alle de glade mennesker som
var kommet til.

5.  VIFU-møde den 28. marts
Det kolde Gys afholder det årlige VIFU-møde denne gang, men ud over lidt lokaleleje, så betaler
deltagerne selv for maden. Der er i øvrigt adgang for medlemmerne mod be-
taling af maden.

6.  Generalforsamling 2009
Det er allerede nu på tide at få forberedt generalforsamlingen i maj, da Loftet jo ikke er
særligt stort og vi kan af gode grunde ikke vide hvor mange som møder op.

Bestyrelsen er derfor nødt til at sikre et andet lokale.

Ligeledes er der mange ting som presser sig på og derfor var et bestyrelsesseminar
under planlægning, men på grund af andre ting bliver det i første omgang et længere
varende bestyrelsesmøde først i april måned.

7. DKG`s Hjemmeside

Det kolde Gys er ved at få udarbejdet en ny hjemmeside. Thomas Frank, som også
er medlem af foreningen er i gang med at give os en helt ny profil, og dette arbejde
udføres ulønnet, men selvfølgelig ikke uden påskønnelse i en eller anden form.

./. Referatet er vedlagt en kopi af hjemmesidens opbygning.

Når redigeringen er færdig vil vi også få det lukkede debatforum, som måske kan lukke
låg på utilfredsheden over at ikke alle indlæg kunne komme på hjemmesiden

8. Evt.

Der er indkaldt til møde i vedtægtsudvalget den 9. marts og de implicerede har fået
brev.