Referat fra bestyrelsesmøde den 24. juni 2008

Tilstede var Anders, Jørgen, Marianne, Lis ; Jørgen og Lillian

1 Siden sidst.
Anders indledte med at byde velkommen til de to nye medlemmer af bestyrelsen, som uanset den megen turbulens foreningen har været igennem i den seneste tid godt ville være med til at gøre et stykke arbejde for at få vores gamle forening videreført på en pæn og anstændig måde.
De to nyvalgte til bestyrelsen er bestyrelsesmedlem Marianne Elmose, og herrereprætant Jørgen Nørgaard. Og de vil begge sammen med den øvrige bestyrelse først og fremmest være med til at sikre at vi får huse på dækket, således at vi kan bade til vinter.

Der blev også på den ekstra-ordinære generalforsamling valgt interne revisorer nemlig Niels Hald, som fik genvalg og Kirsten Monrad som nyvalgt til denne post.

2. Ny Helgoland
Først og fremmest skal der sikres en aftale med Team Bade om at Det kolde Gys kan komme og gå på det nuværende dæk uden for offentlighedens åbningstid. Denne aftale er allerede i gang med at blive indgået, og lige så snart de sidste detaljer er på plads så vil Det kolde Gys’ medlemmer kunne købe en nøgle hos livredderne på Helgoland, hvormed bestyrelsen træffer en aftale, hvor Marianne bliver tovholder og problemløser. ( Nøglen er kun til porten og den sælges til medlemmerne til kostprisen).

Vores oprindelige nøgle til Lille Helgoland bruges stadigvæk til det Lille badehus og til skuret på det nye dæk. Desuden bliver omklædningsrummene i første omgang nok også forsynet med en lås, hvor denne nøgle passer til. Med tiden vil vi forhåbentligt få id-kort, men alting tager jo tid.

I morgen er der møde på rådhuset om råhusene, og udover at foreningen giver grønt lys til entreprenøren, vil vi samtidig prøve at komme igennem med et par forslag som måske kan sænke prisen en lille smule.

Det som er vigtigt er at Københavns kommune som opfører servicebygningen også vil føre tilsyn med opførelsen af vores råhuse, når disse opføres samtidigt. Altså påhviler det ikke foreningen at overvåge at byggeregler og tekniske specifikationer ved byggeriet overholdes.
Dette kan få betydning for vores forsikring af husene senere hen.

For de mange som overværede den sidste ekstra-ordinære generalforsamling skal bestyrelsen komme med en bemærkning til en udtalelse om at hvis vi investerede i disse huse kunne vi komme til at dele dem med andre (f.eks. hvis en ny vinterbadeklub, som ønskede hjemsted på Helgoland.)
Dette er ikke tilfældet , husene er Det kolde Gys’ ejendom og det er altså kun Det Kolde Gys’ medlemmer som kan få nøgle til disse huse. Derimod kan vi selvfølgelig komme til at dele fællesarealer med andre, men dem betaler vi jo heller ikke for.

3. Økonomi
Husene har første prioritet, idet vi nok må indse nødvendigheden i at komme under tag til vinter. Finansieringen af husene skal nok falde på plads, men som led heri vil kontingent- opkrævningen for 2008/2009 blive udsendt i august med betaling senest 15. september, hvilket er absolut sidste frist for at betale rettidigt.
Bestyrelsen satser samtidig på at udarbejde et Gysernyt med de relevante oplysninger vi nu har til rådighed, sammen med praktiske oplysninger og relevante datoer i den nye sæson. Foreløbig så er der julefrokost den 7. december og dåb den 7. februar 2009 (80 år). Generalforsamlingen afholdes den 25 maj 2008 og standerstrygning den 28, maj.

Det årlige VIFU-møde afholdes i år af DKG den 28. marts 2009.

Der er ikke fastsat nogen dato for standerhejsning, men da det forventes at husene vil stå færdige inden jul, så ville det jo være en god ide at holde den der, evt. som rejsegilde.

Gysernyt vil blive udsendt sammen med kontingentopkrævningen. Heri vil også komme en opfordring til medlemmerne om at melde sig til at hjælpe bestyrelsen med at få lavet nye vedtægter for det nye Helgoland og ligeledes hjemmesiden kan trænge til en hjælpende hånd, hvilket der jo også blev opfordret til på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har endnu ikke set referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, hvilket er vigtigt fordi der blev vedtaget nogle ting som har betydning for det fortsatte bestyrelsesarbejde.

4. Evt.
Der blev berammet et nyt bestyrelsesmøde den 12. august 2008.