Referat fra bestyrelsesmøde den 23. september 2008 kl. 18.00

1. Siden Sidst
Anders og Preben var repræsentanter ved Ø-Løbet som havde tilmelding fra ca. 500 deltagere.

Vores trobadur Kurt Wilken er fyldt 85 år og formanden var forbi med en hilsen fra foreningen.

2. Status på byggeriet
Kontrakten er nu underskrevet på de 2 omklædningsrum .
Vi har på baggrund af en solidaritetserklæring og en likviditetsoversigt fået banken til at spille med hvis noget skulle knibe.

Kontrakten lyder på godt 1.7 millioner kroner incl. moms, som forfalder med 3 rater á 30% og de sidse 10% når bygningerne er afleveret og godkendt af det Kolde Gys. Carsten Hoff fører tilsyn med byggeriet på egne af DKG, hvilket selvfølgelig er en ekstra udgift, men vi kan ikke opføre et så dyrt projekt uden at nogen har hånd i hanke med byggeriet.

Der er tegnet brandforsikring, og stormskadeforsikring selvstændigt for det DKG, medens forsikring mod andre tænkelige uheld er med under Forvaltningen.
Entrepernøren har hjemkøbt materialer til bygningerne og er disse er nu ved at blive samlet i til større moduler for derefter at blive sat op på dækket af Helgoland.
Under byggeriet ude på Helgoland overtager byggearbejderne mandskabsvognen (Livreddernes tidligere domecil), hvorefter vi må nøjes med det lille hus og handicaptoilettet som jo også godt kan bruges til omklædning i en kortere periode.

Bestyrelsen er i gang med at lave en aftale om bygning af sauna samt forgang, hvor saunaens dør skal kunne lukkes op, således at varmen fra saunaen ikke havner direkte i omklædningsrummet. Efter planen er datoen for byggeriets afslutning stadigvæk primo december.

3. Økonomi og medlemstal
Efter et kæmpe arbejde fra kassereren og damerepræsentanten er det nu snart lykkedes at få 300 medlemmer ind fra ventelisten,. Endnu mangler nogle at betale, men der er stadigvæk flere at tage af på ventelisten, hvis ikke de allerede valgte betaler.

Foreningens likvide kapital pr. ultimo september er oppe på 1.7 mill. kroner og der mangler stadigvæk en del indbetalinger på kontingenter og betalinger fra det sidste hold optagne nye medlemmer.
De 1.7 mill fordeler sig på lidt obligationer en kapitalkonto og en højrentekonto og indeholder selvfølgelig også indestående på driftkontoen, men selv om vi også skal betale de sædvanlige driftsudgifter for foreningen så ser regnestykket faktisk helt pænt ud for foreningen.

4 Nedsættelse af udvalg.

Vedtægtsudvalg.
Der har meldt sig 3 medlemmer som sammen med 3 fra bestyrelsen vil se på DKG´s vedtægter.
Udvalget består her efter af Anders, Jørgen og Marianne fra bestyrelsen og Niels Koldbye, Kitty Bendixen og Jette Højbjerre som repræsentanter for medlemmerne.

Sponsorudvalg.
Her er ingen frivillige, men bestyrelsen har allerede skrevet til adskillige og arbejder med Preben og Marianne som tovholdere troligt videre og håber at vi til sidst opnår et resultat, til gavn for os alle sammen.

Indretningsudvalg.
Hos herrerne tager Holger, Erling, Springer og Jan sammen med herrerepræsentanten fat på at finde den bedste løsning på indretningen hos herrerne.
Hos damerne hjælper Vibe Eriksen og Kirsten Bech, samt til sammen med Marianne, Lillian og Lis fra bestyrelsen.

5. Den 2. etape af Helgoland
Der er ingen i forvaltningen som vil udtale sig om 2. etape, så meget tyder på at vi kan se langt ud i fremtiden før det offentlige færdiggør badeanstalten.. Dette er så kun en bekræftelse på at det var rigtigt at DKG selv bød ind med deres egne huse, idet vi nu fra december 2008 trods alt får fine omklædningsfaciliteter for medlemmerne med mulighed for sauna,

6. Orienteringsmøde for nye medlemmer
Bestyrelsen har besluttet at holde et orienteringsmøde for alle de nye medlemmer som nu er kommet ind. Dette møde er fastsat til den 27. oktober kl. 19.00 på Loftet og vi vil prøve at få fat i så mange som muligt

7. Rejsegilde.
Allerede i slutningen af oktober kan det påregnes at der vil blive holdt rejsegilde på vores bygninger, men den endelige dag kan af gode grunde ikke fastsættes endnu men bliver udmeldt så snart bestyrelsen ved noget mere

8. Nyt fra dame- og herrerepræsentanten.
Der er lidt uklarhed hos de nye medlemmer omkring nøgledepositummet, hvilket bestyrelsen godt forstår, idet selv gamle medlemmer har haft svært ved at forstå at de selv skulle betale for en nøgle.
Det er imidlertid sådan at DKG kører videre som vi altid har gjort med indbetaling af et gebyr på 100 kr. for at komme på venteliste, som så senere bliver betaling for nøglen til Det Kolde Gys’ faciliteter.
De 100 kr. som bestyrelsen nu kræver ekstra af hvert medlem som ønsker adgang til Helgoland er ikke til det kolde gys, men til forvaltningen som kræver 105 kr. pr. medlem som ønsker adgang til Helgoland også uden for sæsonen.
Der er altså her tale om en forpagtningsnøgle, som ikke vedrører DKG, men som bare opkræves af bestyrelsen og videregives til Forvaltningen.

Julefrokosten er foreningens næste planlagte aktivitet og Inge og Bent sørger sammen med Lillian for alt det praktiske. Der bliver i år plads til færre end før så det gælder om at sikre sig en plads i god tid, hvis man meget gerne vil med. Prisen bliver også en lille smule højere, alt sammen fordi Sundby Sejlforening har skiftet forpagter og der dermed er sket væsentlige ændringer.

Vi skal til at sortere vores affald ude på Helgoland noget mere, idet aft husholdningsaffald bliver bortskaffet i en container, men heri må ikke være glas og øldåser. Der vil derfor blive sat 2 affaldssække op ved siden af hinanden. Således at den gennemsigtige er til husholdningsaffald og den sorte til glas og flasker.

9. Evt.
Næste møde bliver den 23. oktober 2008