Referat fra bestyrelsesmøde den 23. oktober 2008

1. Siden Sidst og velkomstmøde for nye medlemmer
2. Rejsegilde og Standerhejsning
3. Velkomstmøde for nye medlemmer
4. Dåb og 80 års jubilæum
5. Julefrokost
6. Økonomi og medlemstal
7. Nyt Fra Herre- og Damerepæsentanten
8. Nyt fra Udvalgene
9. Evt.

Bestyrelsen var fuldtallig.

1. Siden sidst og velkomstmøde for nye medlemmer

Der har været indbrud på Helgoland og tyvene har forgæves forsøgt at bryde vores lille hus op, men samtidig har de desværre raseret arbejdsvognen og stjålet.vores nøgler. Vi er nu ved at gøre op hvilke numre vi mangler.
Det er trist at vi også skal slås med de problemer derude, men bestyrelsen vil nu gå hårdere til forvaltningen for at få pigge omkring lågen, således at man skal i vandet for at komme uindbudt ind på Helgoland

Sundby Sejlforening har 85-års jubilæum den 1. november og Jørgen og Anders går og hilser på..

Der er kommet indbydelse til dåb i Berlin den 10. januar og også her deltager DkG. Jomsborg-vikingerne har dåb den ugen efter og Jørgen og Lillian repræsenterer foreningen.

Vi er også snart færdige med sangbogen , som bliver et nyt flot eksemplar som klubben selvfølgelig vil stille til rådighed ved festlige lejligheder, men som noget nyt vil vi også sælge ud af sangbøgerne, således at man for 50 kr. kan få sin egen sangbog. Vi har fået nogle sponsorkroner til hjælp til sangbogen så de 50 kr. sangbogen koster er incl. et lille tilskud til hjælp til den samlede regning på udgivelsen af sangbogen.

Foreningen har lejet et kælderlokale til brug for opbevaring af nogle af de ting som for nuværende befinder sig i jerncontaineren , som snart skal tømmes og afleveres. Her vil så blive opbevaret de ting som vi ønsker engang skal pryde vores evt. fremtidige lokaler på det nye Helgoland.

2. Rejsegilde og standerhejsning
Der er nu fuld gang på byggeriet på Helgoland. Vi kan stadigvæk bade men bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tage hensyn til håndværkerne i byggeperiodeb.
Det er ligeledes på medlemmernes eget ansvar at badningen foregår, idet foreningen ikke kan stå inde for hvis nogen kommer til skade på byggepladsen.
Der er foreløbig berammet rejsegilde torsdag den 27. november 2008 kl. 14.00, hvor alle medlemmer selvfølgelig er velkomne.
Da foreningens årlige standerhejsning afholdes samtidig med rejsegildet er der selvfølgelig endnu mere grund til at kigge forbi.

3. Velkomstmøde for nye medlemmer
Mandag den 27. oktober er der velkomstmøde for nye medlemmer på Loftet og vi håber rigtig mange finder vej, for vi har sendt mange invitationer ud.
Vi vil vise nogle billeder fra Det nye Helgoland og vil desuden fortælle de nye lidt om hvad det er for en klub de er blevet medlemmer af.
Samtidig vil vi få solgt nogle forvaltningsnøgler til hovedporten og sælge ud af resten af tøjlageret

4. Julefrokost
Den 7. december er der julefrokost i Sundby Sejlforening. Der er desværre begrænset
plads i år, så her gælder princippet først til mølle. Frokosten betales af medlemmerne selv da foreningen ikke yder tilskud til frokosten.

5. Økonomi og medlemstal
Vi i er nu ved at have optaget alle de nye medlemmer og kontingenterne strømmer ind for øjeblikket . Vores venteliste er også ved at være tømt, men der kommer stadigvæk 5-6 stk nye på venteliste for øjeblikket.
Af gamle medlemmer mangler vi ved sidste opgørelse mellem 60 og 70 indbetalinger af kontingent, men vi håber de kommer.

Der er skrevet ny huslejekontrakt med forvaltningen og huslejen er halveret fra 65.000 til 35.000 kr. om året. Nu mangler det bare at blive godkendt i borgerrepræsentationen, men det burde kun være en form sag.

Unge under 18 år betaler ½ kontingent og slipper for indskuddet indtil første kontingentindbetaling efter det fyldte 18. år, hvor fuldt kontingent og indskud på 600 kr. så skal falde.

Team Bade har sponseret 6 bænkeborde sæt til foreningen og disse vil blive indkøbt snarest muligt og fordelt på herre og dameafdelingen

6. Nyt fra dame- og herrerepræsentanten
Der mangler lys på Helgoland nu det bliver tidligt mørkt, men medlemmerne må påregne at det kun vil blive nødløsninger indtil byggeriet står færdigt, hvorefter det er forvaltningen der skal sørge for udvendig belysning på hele badeanstalten.

Det lille badehus mangler jo også lys, idet der ikke længere er strøm, men måske kunne der findes en løsning med nogle batterilamper som kunne tændes og slukkes og evt. nogle solcellelamper udenfor.

Der er også indsigelser imod de stejle trapper til bassinerne, men indtil videre må vi klare os med hvad vi har, dog skal der selvfølgelig bindes nogle tove for enden af trapperne.

7. Dåb og 80 års jubilæum
Der er dåb og 80 års jubilæum den 7. februar næste år og det skal selvfølgelig fejres, men da arrangementet afholdes (er bestilt) i Sundby Sejlforening gælder det nu om at få rådighed over så meget af pladsen i foreningen, som overhovedet muligt for at få plads til flest mulig medlemmer. Dette bliver der arbejdet på.

8. Nyt fra udvalgene
Dameudvalget har holdt deres første møde for at drøfte indretning af omklædningsrum, men da huset endnu ikke står så er drøftelserne ikke så detaljerede endnu. Alle medlemmer kan derfor stadigvæk komme med gode ideer til udvalget.
Udvalget hos damerne består af Kirsten Beck, Vibe samt Marianne, Lillian og Lis.

9. VIFU-møde i København
Den 28. marts holdes VIFU-møde i København, da DKG er vært for mødet denne gang. VIFU- samarbejdet tæller efterhånden ca. 55 klubber og DGI vil derfor nok gå ind i et samarbejde, og måske kan vi få oprettet vores egen paraplyorganisation under DGI for vinterbadere i Danmark.

10. Evt.
Jørgen Nørregaard er for øjeblikket indehaver af foreningens mobiltelefon som har nr.50421850, hvilket nummer man som medlem selvfølgelig er velkommen til at ringe til.