Referat fra bestyrelsesmøde de 11. september 2007

Dagsorden

1. Siden sidst

2. Jim-sagen

3. Standerhejsning

4. Byggeplads for ny Helgoland og pælefest

5. Økonomi

6. Gysernyt

7. Evt.

Ad Siden Sidst.
Et af vores gamle medlemmer, bedst kendt som betjent Anthonsen er gået bort.

Ad Jim- Sagen
Der er berammet et retsmøde den 10. januar 2008.

Ad Standerhejsning
Torsdag den 13. september kl. 18.00
Der er købt ind og opgaverne er fordelt. Trobaduren er ligeledes klar.

Ad Byggeplads for ny Helgoland og Pælefest.
Byggepladsen etableres i midten af september og den første pæl forventes slået i ultimo september. Det kolde Gys vil forsøge at lave en lille fest i den anledning, herom senere.

Ad Økonomi
Der tages nye medlemmer ind 75 damer og 75 herrer ind.. Disse vil blive kontaktet i grupper af 25 af hver, indtil vi når 75.

Bestyrelsen holder stadigvæk øje med elmåleren på Lille Helgoland for at prøve at finde ud af hvad der kan være strømslugeren. Vi har desværre mistanke til frostsikringen af vandrørene. Men nu må vi se om der er andet, der måske kan gøres noget ved.

Ad Gysernyt
Der forventes udsendelse af girokort snarlig og betalingsfristen er sat til 1. november 2007

Husk at kontingentet er 500 kr. for alle i sæson 2007/2008 og der ikke vil blive udsendt rykkere..

Der bliver udsendt lidt medlemsorientering og nogle praktiske oplysninger sammen med girokortet, men når vi i klubben får indtaget de ny faciliteter på Helgoland så håber bestyrelsen på vi kan få lavet et rigtigt blad, evt. med hjælp fra medlemmer eller faglig ekspertise.

Ad Eventuelt
Næste møde bliver tirsdag den 2. oktober kl. 18.00 på Helgoland

Lis