Referat bestyrelsesmøde d. 23. februar 2012

Det Kolde Gys – Bestyrelsesmøde d. 23. februar 2012, kl. 19.00 – 21.00

Tilstede: Brian, Kirstine, Viggo, Anne, Marie-Louise
Afbud: David, Jara

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

Viggo

2. Valg af referent

Marie-Louise

3. Samarbejde

 • Vi havde en god samtale omkring bestyrelsens videre arbejde
 • Bestyrelsen tager på en team-building tur

4. Nyt fra Herrerepræsentanten

 • Der bliver opsat kalender på begge afdelinger til reg. af bad, så vi får et billede af hvordan belægningen er

5. Nyt fra Damerepræsentant

 • Der bliver sat ny spot op ved anden trappe
 • Vi undersøger om vi kan få ny ribbe og flytte placering
 • Vi undersøger prisen på små værdibokse

6. Fællessauna

 • Vi vil lave en workshop med indledende oplæg fra forskellige parter, så ide-grupper som bliver givet til eks. 3 arkitekter
 • Vi synes at en midlertidig sauna vil være spildt, da vi håber at en fællessauna kan stå indenfor en kort årrække

7. Status byggeri

 • Vi får bare lampeudtag – så sætter vi selv lamper op
 • Vi arrangerer en indvielse af klubhuset når det står færdigt
 • Vi har fået første regning på byggeriet på 30 %
 • Byggeri af overdækning med opbevaringsskur er sat i bero foreløbig

8. Vedtægter

 • Vi vil lave et forslag fra bestyrelsen til nye vedtægter, udarbejdet af os og efterfølgende gennemgået af en jurist. Forslaget skal til afstemning ved generalforsamlingen
 • Anne, Brian og Jara udarbejder et forslag

9. Rengøring

 • Vi undersøger prisen på at få en samlet løsning på rengøring

10. Evt.

 • Vi har fået en forespørgsel på det træ der ligger ved siden af Kongressen.  Vi vælger at gemme det lidt endnu for evt. at bruge det ved byggeri af en overdækning med skur
 • Baltic Winterswimmers Association vil gerne besøge Helgoland d. 12. Maj 2012.  De er velkomne til at bade fra vores omklædningsfaciliteter i de par timer de har brug for.

Marie-Louise d. 26. Februar 2012