Referat bestyrelsesmøde d. 16. februar 2012

Det Kolde Gys – Referat bestyrelsesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19.00 – 21.00

Tilstede: Viggo, Kirstine, Jara, Anne, Brian, David, Marie-Louise

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

Viggo

2. Valg af referent

Marie-Louise

3. Ord fra formanden

Marie-Louise beder om at vi alle bliver bedre til at samarbejde og gør det klart at hvis man er del af bestyrelsen, så er man forpligtet på hele dette arbejde og må også føle sig ansvarlig på alle punkter der vedrører foreningen.  Alle bestyrelsesmedlemmer indskærpes at alt hvad man foretager sig i funktion af bestyrelsesmedlem skal være godkendt af som min. formanden og bestyrelsens beslutninger må til alle tider respekteres!

Brian beder om at e-mails bliver præciseret i ”til” og ”cc”, så man kan se om det er til orientering eller om der skal tages stilling til noget.  Hvis man er ”cc”, så er man blot på til orientering.

Toiletsituationen har været træls – noget Marie-Louise vil nævne for Lars Amelang; om det ikke er muligt at optimere toiletløsningen, så vi ikke skal bøvle med den hver vinter.  Kommunikationen omkring svar fra Eilif, må kommunikeres hurtigere ud på hjemmeside og ophæng og det er dame-herre. rep. ansvar.  Når vi har et svar fra Team Bade så må det accepteres og ud fra det må medlemmer selv vælge om de vil bade – ingen tvinges i vandet

Marie-Louise er blevet kontaktet af Amager Strandpark, som ønsker at tilgode se Det Kolde Gys og anlægge en sti fra asfaltvejen over til stien der fører ud til Helgoland.  Dette er et resultat af et møde Marie-Louise havde med Strandparken i december.

Dåben gik godt og det var et fint arrangement, trods kolde temperaturer i luft og vand.

Marie-Louise og Jonathan var til dåb i Køge og Viggo og Karl var til dåb i Vedbæk. Begge hold havde en god tur og en dejlig dag.

Der var et indslag lavet af Lorry.dk som blev vist i Regional nyhederne.  Det er blevet meget godt modtaget rundt omkring.  Kan ses på nettet på Lorry.dk (d. 9.2. kl. 19.30).

Jara er begyndt at arbejde på at skrive nyhedsbreve og undersøger at lave det i en skabelon, så vi kan sende det ud via Conventus. Det bliver Jara’s ansvarsområde og  godkendes af formanden.  Indholdet vil være nyheder fra klubben og vi vil prøve at stile indholdet efter de områder vi kan se medlemmerne berører på vores debatside.  På denne måde kan alle se hvad vi arbejder med i bestyrelsen og vi når samtidig ud til alle medlemmer. Det blev debatteret hvorvidt man nu kunne være sikker på at, det der bliver skrevet ,også er bestyrelsens holdninger og beslutninger.

Formanden glæder sig over at vi i stigende grad modtager ros og glade mails fra medlemmerne, som er glade for de nye vinde.  Det varmer i en kold tid 🙂

Vi har dannet et udvalg der skal lave en ny folder som udleveres til nye medlemmer – indhold: historie, Team Bades regler, bade sikkerhed, de få regler vi har i klubben og vores klubliv. Udvalget består af Jara, Kirstine og Anne.

4. Låsesystem – Jara

Jara har talt med Lars Amelang om at se det system de har i Sluseholmen. Jara har aftalt et møde i Sluseholmen for at kigge på system og høre om deres erfaringer. Anne og Brian deltager osse.

Klokken var igen blevet 21.00 og uden at have nået særlig meget af dagsordenen måtte vi erkende at vi har et problem med samarbejde i bestyrelsen.  Vi ender gang på gang i de samme diskussioner.

Formanden foreslog et team-building arrangement.

Formanden måtte lukke mødet kl. 21.00 og har sat et nyt møde på følgende torsdag d. 23.2. kl. 19-21.

Punkterne herunder bliver behandlet på næste møde.

5. Nyt fra Damerepræsentant – Kirstine

6. Nyt fra Herrerepræsentant – Viggo

7. Fællessauna – Marie-Louise

8. Status byggeri – David

9. Vedtægter – Brian

10. Rengøring – Marie-Louise

11. Evt.


Marie-Louise d. 22. februar 2012