Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2015

Det Kolde Gys
Referat af Bestyrelsesmøde den 8. december 2015 kl 18.00
Deltagere : Per, Jørn, Dorrit, 2x Thomas, 2 x Kirsten.

Dagsorden :

1. Nyt fra Teambade
2. Status fællessauna
3. Arrangementer
4. Møder i foråret
5. Diverse opfølgning og orientering

Ad 1. Nyt fra Teambade

Teambades organisation er ændret, visse opgaver er lagt ud i lokalområderne og visse opgaver er lagt i driftenhed under kultur og fritidsforvaltningen. Umiddelbart forventer vi ikke ændringer i forhold til vores kontakt til teambade/kulturfritidsforvaltningen.
Vi afventer stadig udbud af opsynskurser. Sidste melding er februar/marts.

Ad 2. Status fællessauna

Der er stadig udeståender med styring af ovnene og ventilationsanlægget.
Vi har overladt opgaven til Søren.
Temperaturen i saunaen skal være mellem 76 og 80 grader, såfremt der måles på termometerets nuværende placering. Dels er temperaturen målt til ca 10 grader højere inde i rummet, dels er varmevirkningen betydelig højere end i de øvrige saunaer, fordi den bliver blæst rundt af ventilationsanlægget. Boosteren må kun bruges i forbindelse med gus. Dels bliver der for varmt når boosteren bruges, dels kan sikringerne slå fra og dels er det fråds med energi. Boosteren er derfor flyttet ind i teknikrummet. Fællessaunaen har ikke dvaletilstand, og der skal altså ikke trykkes på en rød knap for at holde temperaturen. Det skal man kun i de små saunaer. De medlemmer som ønsker meget høje temperaturer, henvises til de små saunaer.
Logik udbedrer en fejl ved bænkene således at de får en bredere understøtning og reparerer gulvet.
Vi skal have lavet et forsøg med gulvbrædder i en anden træsort. Træsorten asp var heller ikke en løsning. Et medlem har gjort opmærksom på en afrikansk træsort som ikke bliver varm, og en prøve ser meget lovende ud. Vi må så gå på akkord med princippet om det nordiske og bæredygtige materialevalg.

Ad 3 Arrangementer

Vi evaluerede julefrokosten. Julefrokosten var vellykket og meget fint arrangeret af morgenholdet. Vi var tilfredse med forløbet og meddeler ønsker om justeringer til næste års arrangører.
Jørn og Dorrit/ Kirsten B arrangerer nytårskur kl 14 den 1. jan
Der er gæstedag den 10. jan og den 13. marts fra kl 9 til 19. Gusmestrene vil gerne afholde ekstragus.
Vi spørger morgenholdet om de vil bistå i forbindelse med dåb den 6. februar.
Dåbsfesten starter kl 17. Musik fra kl 21.

Ad 4 Møder i foråret

Der holdes bestyrelsesmøder den 6. januar kl 19, 2. februar kl 18 og 1. marts kl 18 på Helgoland. Bestyrelsen mødes ude i byen til et visionsmøde den 12. februar.

Ad 5 Diverse opfølgning og orientering

Vi har en likviditet på 3,5 mio kr . Fællessaunaen har kostet ca 2,4 mio kr, incl genveksanlægget.
Jørn følger strømforbruget på den nye sauna.
Klage over stærk duft i fællessauna ( i forbindelse med piratgus?? ) .
Der er ønske om en duftfri spand i forbindelse med hvert gus.

Kirsten 30.december 2015