Referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2016 kl 18.00 på Helgoland

Deltagere : Dorrit, Per, 2 x Kirsten, 2x Thomas, afbud fra Jørn

1. Økonomi , årsregnskab
2. Standerhejsning 27. april
3. Konsekvenser og opgaver i forbindelse med offentlig åbning 1. maj
4. Generalforsamling 18. maj
5. Diverse opfølgning og orientering

Ad 1 – Økonomi , årsregnskab.
Vi gennemgik råbalancen pr 31/3 og scenarier for medlemstil- og afgang. Vi forventer at kunne anvende 2-2,5 mio kr i næste regnskabsperiode til nybyggeri. Byggeriet vil strække sig ind i regnskab 2017/18 som derved kan bidrage til finansiering.
Vi beder ekstern revisor om at udarbejde årsregnskabet.

Ad 2 – Standerhejsning 27. april.
Besluttet at spørge morgenholdet om de vil stå for standerstrygnngen.
Ref. Bemærkning : Det har de givet tilsagn om. Og stor tak for det.

Ad 3 – Konsekvenser og opgaver i forbindelse med offentlig åbning 1. maj.
Fra 1. maj bliver vores adfærd og brug af Helgoland udfordret. Vi skal dels bevare det fællesskab der er på fællesafdelingen, og vi skal dels skabe plads til fællesbaderne og de mange damer.
Fra 1. maj må damerne derfor også benytte herreafdelingen. Såvel omklædningsrum, sauna, dæksplads og bassiner.
Børnene bliver på fællesafdelingen.
Herreafdelingen kommer dermed indtil videre, til at fungere som en fælles voksen afdeling, hvor man kan færdes uden badetøj. Det kan jo blive vanskeligt efter 1. maj på den nuværende fællesafdeling. Det kan nævnes at Jomsborg er i færd med en større udbygning af fælles nøgen område. Så det er ikke kun i DKG at vi ser stigende behov for fælles nøgenbadning.
Bestyrelsen håber at nogle af alle de damer, som har benyttet fællessaunaen og fællesomklædningen, nu vil gå ind på herreafdelingen.
Fællessaunaen lukker helt ned og tages først i brug efter 1. oktober.
Teambade overtager rengøring af fællestoilettet og fjernelse af affald på fællesafdelingen fra 1. maj.
Trier kontakter Teambade vedrørende sikkerhed, såsom brandalarm og brandslukningsudstyr, hjertestarter og låse på dørene til herre og dameafdelinger.
Logik har meddelt at skodderne vil blive opsat inden den 1. maj. De er produceret.

Ad 4 – Generalforsamling 18. maj.
Jørn ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, fordi han vil være en del væk i det næste år. Jørn vil fortsat gerne bistå i forbindelse med Intro og andre opgaver, når han er i København.
Bestyrelsen stiller forslag på generalforsamlingen om byggeri af omklædning og sauna, på både herre og dameafdelingen. Der har været møde på Helgoland med arkitektfirmaet og Logik. Der er indsendt ansøgning om bemyndigelse til at søge byggetilladelse.
Lokale og dirigent og referent er bestilt.

Ad 5 – Diverse opfølgning og orientering.
Per tager kontakt til SR om vedligehold af trapperne. De skal højtryksspules ca hver anden uge i den varme periode for at holde dem fri for alger. Enten køber DKG en højtryksrenser hertil eller også kommer SR med en. Hvis DKG skal købe, er der enighed om at købe en der tager saltvand ind, så der ikke skal hentes vand til opgaven. Pris ca 15-20.000 kr.
Trier undersøger videre om en fliseløsning til gulvet i fællessaunaen, evt kombineret med en smal rist af afrikansk træ som ikke bliver varmt. Det nuværende gulv er både for varm at gå på og for tung at bakse med i forbindelse med rengøring. Så noget skal ske. Bademåtteløsningen gør det muligt at færdes. Bademåtterne bliver vasket og udskiftet jævnligt af SR.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 3. maj kl 18.00.

Kirsten, 26.april 2016